Administrativno uputstvo

Od 10. marta, sve osobe koje imaju životinje – ljubimce, u obavezi su da ih registruju. Riječ je o mjeri osmišljenoj s ciljem sprečavanja napuštanja pasa.

Ministar poljoprivrede Besian Mustafa potpisao je 1. marta dva administrativna uputstva od kojih se jedno odnosi na obaveznu registraciju životinja, a drugo određuje cijene veterinarskih usluga u pogledu ugradnje mikročipa na ljubimce – životinje, kastracijske sterilizacije i njihove hospitalizacije.

Leonora Arifi iz odjeljenja za javnu komunikaciju u MPŠRR kaže za Kohu da su administrativna uputstva objavljena 3. marta u Službenom listu Kosova, dok 10. marta stupaju na snagu.

„Dana 01.03.2021, ministar Mustafa je potpisao dva administrativna uputstva, jedno u vezi sa identifikacijom i registracijom životinja i drugo za finansijsku nadoknadu za veterinarske usluge na terenu. Oba ova uputstva, odnosno jedno, obavezuju čuvare (vlasnike) životinja, da izvrše identifikaciju i registraciju svojih životinja, dok drugo određuje – objedinjuje cijene veterinarskih usluga u vezi sa ugradnjom mikročipa na prateće životinje, kastracijskom sterilizacijom i hospitalizacijom ljubimaca“, rekla je Arifi.

Na ova administrativna uputstva reagovala je i nevladina organizacija „Fondacija za prava životinja”.

Prema ovoj organizaciji, nakon stupanja na snagu ovih uputstava, sva lica koja drže kućne ljubimce moraju da identifikuju i registruju svoje životinje pri veterinarskim subjektima, koji će biti ugovoreni ili odobreni od strane Agencije za hranu i veterinu Kosova (AHVK).

Ova organizacija će se sastati sa AHVK kako bi razgovarala o planu primjene ova dva uputstva, a zatim i organizovati informativne kampanje kako bi informisala vlasnike životinja o novim zakonskim obavezama radi registrovanja životinja.

„Fondacija za prava životinja“ je zadovoljna time što Kosovo takođe ima pravni osnov koji obavezuje registraciju ljubimaca i zabranjuje i kažnjava napuštanje životinja.

U međuvremenu, direktorka javnih službi u opštini Priština, Medina Braha, izjavila je u Interaktivu-u na KTV-u da je napuštanje pasa od strane njihovih vlasnika jedan od najvećih problema u vezi sa psima lutalicama u opštini Priština.

Izvor: Koha/ KoSSev