Nema mnogo promjena

Prema novoj kategorizaciji opština na Kosovu u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa, mnogo promjena nema, te je Prizren i dalje u zelenoj zoni.

Ministarstvo zdravlja objavilo je danas novu kategorizaciju opština po zonama u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa.

Da je uvećan broj novoregistrovanih slučajeva koronavirusa pokazuje činjenica da je sad šest opština u crvenoj zoni, u odnosu na prošlu – kada su u ovoj zoni bile četiri opštine.

U crvenoj zoni će u narednih sedam dana biti Priština, Kosovo Polje, Obilić, Zvečan, Peć i Lipljan.

U žutoj zoni će u narednih sedam dana biti deset opština – tri više u odnosu na prošlu nedjelju.

Ovdje su Južna Mitrovica, Gnjilane, Đakovica, Vučitrn, Uroševac, Podujevo, Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Gračanice i Vitina.

U zelenoj zoni je i ove nedjelje najveći broj opština – čak 22.

Tu su Klokot, Dečane, Prizren, Zubin Potok, Orahovac, Štimlje, Klina, Ranilug, Mamuša, Kačanik, Istok, Suva Reka, Skenderaj, Kamenica, Glogovac, Novo Brdo, Mališevo, Drgaš, Junik, Štrpce, Elez Han i Parteš.

Kako se određuju zone

  • Opštine koje se nalaze u crvenoj zoni su u najvećem riziku od širenja epidemije, odnosno sa više od 151. inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.
  • U žutoj zoni je i dalje visok rizik, i ona važi za one opštine u kojima je između 76 i 150 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.
  • U zelenoj zoni, sa najnižim stepenom rizika, nalaze se opštine do 75 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.

Mjere za opštine sa niskim rizikom prenošenja infekcije:

U zelenoj zoni nalaze se opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije, tj. opštine u kojima je inficirano do 75 stanovnika na 100.000.

U ovim opštinama sa stupanjem odluke na snagu, ekonomski operatori moći će da rade od 05.00 do 22:00. Isto važi i za tržne centre kao i za i ugostiteljske objekte.

Poslije 22:00 ovi objekti će moći da pružaju usluge dostave i usluge „za poneti“.

Prevoznici će smeti da rade samo sa 50 odsto kapaciteta i uz poštovanje Priručnika za zaštitu od širenja koronavirusa.

Taksistima je dozvoljeno da prevoze samo jednog putnika na zadnjem sjedištu, a najviše tri, ukoliko su u pitanju članovi iste porodice.

Pozorišta, bibilioteke, galerije, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri i slične ustanove moći će da rade takođe do 22:00, a sa 40 odsto kapaciteta.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Tokom treninga u zatvorenim prostorijama moći će da boravi 20 ljudi, a tokom takmičenja 50.

Dozvoljen je rad teretana i bazena za individualne rekreativne aktivnosti, ali sa 40 odsto iskorišćenog kapaciteta.

Iste mjere primjenjivaće se i za opštine koje su u žutoj zoni, tj opštine u kojima je nedjeljni broj inficiranih između 76 i 150 na 100.000 stanovnika.

Mjere za opštine sa visokim rizikom (preko 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika nedjeljno:

Ekonomskim operaterima i tržnim centrima dozvoljen je rad od 05:00 do 22:00.

Hotelima i sektoru gastronomije dozvoljeno je da rade od 05 do 22, dok poslije 22:00 rade samo „dostavu“.

Javne i privatne institucije dužne su da rade samo sa osnovnim osobljem, koje osoblje određuje odlukom svake institucije posebno.

Javnom prevozu je dozvoljeno da koristi do 50% kapaciteta, dok taksiji mogu da rade sa jednim putnikom na zadnjem sjedištu ili troje, ukoliko su članovi porodice.

Pozorišta, biblioteke, filharmonije, galerije, ansambli, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri sa grupama i slično, dozvoljeno je da rade samo do 21:00 koristeći do 40% prostora.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, gdje tokom treninga u zatvorenom može da učestvuje do 20 ljudi, dok tokom takmičenja do 50 ljudi, uvijek na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola,

Podsjetimo, Vlada Kosova odlučila je nedavno da uvede novi set mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Podjela opština po zonama i dalje ostaje ali je ukinut policijski čas u opštinama koje se nalaze u crvenim zonama. Studenti nastavljaju sa predavanjima na fakultetima, a svim ekonomskim operatorima koji su u crvenoj zoni rad će biti dozvoljen do 22 časa.