Intitut EPIK

Kosovo je izgubilo više od 7,5 miliona eura iz fondova EU, kao rezultat neispunjavanja obaveza vezanih za reformu javne uprave, prenosi Gazeta Express.

Prema saopštenju Instituta EPIK, Kosovo je 2018. godine trebalo da ispuni dvanaest pokazatelja sprovođenja reformi javne uprave, 2019. jedanaest pokazatelja, a 2020. deset pokazatelja sprovođenja reformi.

Decembra 2017. godine Kosovo i Evropska unija potpisali su Sporazum o finansiranju Akcionog plana za Kosovo za 2016. godinu koji se u drugom delu odnosi na sektorsku budžetsku podršku.

Prema ovom sporazumu, Kosovo se obavezalo da će sprovesti reforme u oblasti javne uprave, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Evropskom reformskom programu (ERA), ka uspostavljanju nezavisne i profesionalne javne uprave.

Institucija odgovorna za koordinaciju sprovođenja ovog sporazuma je Ministarstvo unutarnjih poslova i javne uprave.

Prema sporazumu, kosovske institucije obavezale su se da će tokom od 2018. do 2020. sprovesti  reforme u oblasti javne uprave objedninjene u osam tačaka, koje će biti procjenjene kroz 33 indikatora.

Sa druge strane, Europska unija je obećala da će sprovođenje dogovorenih reformi biti nagrađeno sa 22 miliona eura direktne budžetske podrške, kroz četiri finansijske tranše u iznosu od po 5,5 miliona eura.

Kosovske institucije bi primjenom ovih reformi stekle finansijsku injekciju u iznosu od 22 miliona eura koja bi mogla biti usmjerena na finansijsku podršku preduzećima, pružanje stipendija studentima, izgradnju škola, bolnica ili bilo koje druge usluge javnosti u korist građana.

Prva tranša od 5,5 miliona eura nije bila uslovljena indikatorima, pa je stoga u potpunosti sprovedena. Druga tranša je realizovana u iznosu od 3,11 miliona eura nakon što su kosovske institucije ispunile 7 od 12 pokazatelja reformi. Treća tranša je realizovana u iznosu od samo 0,42 miliona eura, jer su kosovske institucije ispunile samo jedan od 11 uslova. Četvrta tranša odgođena je za 2021. godinu zbog posljedica pandemije koronavirua.

Prema dosadašnjem sporazumu, kosovske institucije su trebale da  sprovedu 23 specifične reforme i time osiguraju 16,5 miliona eura direktne budžetske podrške iz fondova EU. Umjesto toga, institucije su ispunile sprovele samo osam reformi i dobile 9,03 miliona eura, čime su izgubile 7,47 miliona eura iz fondova EU.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta express