Ministarstvo zdravlja objavilo je danas novu kategorizaciju opština po zonama u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa.

U crvenoj zoni se od večeras, za razliku od prošle nedjelje, nalazi duplo više opština – četiri. Priština, Kosovo Polje, Suva Reka i Zvečan.

Prema novoj kategorizaciji, u žutoj zoni će u narednih sedam dana biti deset opština – Lipjan, Obilić, Vućitrn, Prizren, Peć, Đakovica, Podujevo, Uroševac, Sjeverna Mitrovica i Južna Mitrovica.

Najviše opština će od večeras biti u zelenoj zoni. Među njima su opštine: Zubin Potoka, Leposavić, Vitina, Orahovac, Gnjilane, Dragaš, Glogovac, Istok, Klina, Skenderaj, Dečani, Kamenica, Mališevo, Junik, Kačanik, Klokot, Mamuša, Novo Brdo, Đeneral Janković, Parteš, Ranilug, Štrpce, Gračanica i Štimlje.

Kako se određuju zone

Opštine koje se nalaze u crvenoj zoni su u najvećem riziku od širenja epidemje, odnosno sa više od 151. inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.

U žutoj zoni je i dalje visok rizik, i ona važi za one opštine u kojima je između 76 i 150 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.

U zelenoj zoni, sa najnižim stepenom rizika, nalaze se opštine do 75 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.