Nedostatak političke volje

Direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehat Miftaraj ocjenio je da uzrok problema koje Kosovo ima sa korupcijom zapravo u politizaciji pravosudnog sistema i nedostatku političke volje da se poboljša vladavina zakona, piše Reporteri.

"Glavni problem leži u politizaciji pravosudnog sistema, nedostatku političke volje za poboljšanje vladavine zakona i potrebi da politika i interesne grupe nastave sa ovim pristupom, gdje je krajnji cilj nastavak nekažnjavanja kroz neaktivnost institucija da procesuiraju i presude korumpirane zvaničnike", rekao je Miftaraj.

Prema njegovim riječima, taj problem na Kosovu je sistematski i zakon se primenjuje samo selektivno.

"Tužioci i sudije na Kosovu su plaćeni po standardima razvijenih zemalja EU. Iako se plaćaju od novca građana, ova usluga nije u korist građana, već se koristi kao sredstvo za rehabilitaciju i amnestiranje koruptivnih poslova, transformišući pravosudni sistem kao odeljenje političkih partija i vlada bez razlike", izjavio Miftaraj.

Demokratski institut Kosova takođe je ocjenio da Kosovo mora hitno da se usredsredi na tri oblasti da bi napredovalo. Prema njihovim riječima, Kosovu je potrebna intervencija u nezavisnosti pravosudnog sistema, borbi protiv korupcije i na polju javnih nabavki.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri