Protiv samovolje

Predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi izjavio je da opštine nikada nisu bile protiv potpisivanja kolektivnog ugovora sa Nezavisnim sindikatom obrazovanja, ali jesu, kako je dodao, protiv samovolje sa centralnog nivoa, prenosi Ekonomia Onlajn.

Ibrahimi je rekao da su u Asocijaciji "zahtjevali da u budućem kolektivnom ugovoru kao jedini predstavnik lokalnih vlasti na Kosovu budu partner i da dostojanstveno zastupaju opštine”.

"Asocijacija kosovskih opština je podržala i podržaće kolektivne ugovore, ali one koji neće biti jednostrani, već koji unaprijed konsultuju opštine", rekao je Zeka.

Prioriteti Asocijacije kosovskih opština za 2021. godinu biće Zakon o lokalnim finansijama, Zakon o javnim nabavkama i Zakon o javnoj upravi.

Ibrahimi je rekao da se moraju pripremiti izmjene Zakona o javnim nabavkama, jer početne procedure traju dugo, i prema njegovim riječima u nekim planiranim projektima Zakon se ne sprovodi zbog trenutnih birokratskih prepreka.

"Izmjene Zakona o javnim nabavkama moraju biti pripremljene, jer samo inicijalne procedure traju do 65 dana, a zatim počinje faza žalbe, a u nekim slučajevima projekti koji su planirani za sprovođenje ne mogu se realizovati zbog birokratije predviđene zakonom. Zakon o lokalnim finansijama jedan je od glavnih zakona o funkcionisanju lokalne uprave, vjerujemo i nadamo se da će sve preporuke koje daju opštine Kosova biti ugrađene u ovaj zakon kako bi se izvršila decentralizacija od centralne ka lokalnom nivou, takođe tokom ove godine, Savjet Evrope je prvi put angažovao profesionalni tim da uporedi funkcionisanje lokalne uprave na Kosovu sa principima koji proizilaze iz evropske povelje o lokalnoj upravi i ovo je jedan od najvećih uspjeha Asocijacija kosovskih opština tokom 2020-2021", zaključio je Ibrahimi.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online