Ostaje u pritvoru
Sudija za prethodni postupak, Nicolas Guilhot odbio je zahtjev odbrane Kadrija Veselija za njegovo privremeno puštanje na slobodu, kao i zahtjev odbrane za sazivanje ročišta za usmeno izlaganje o ovom zahtjevu.
Sudija za prethodni postupak je uvažio kao bitne argumente odbrane da Kadri Veseli neće pokušati da izbjegne pravdu ukoliko bude pušten na privremenu slobodu, ali naveo i da ti argumenti samo umanjuju, ali ne i uklanjaju u potpunosti opasnost od bjekstva, dodajući da se ne mogu zanemariti sve bitne funkcije koje je ranije obavljao Veseli, njegova veza sa obaveštajnim službama, kao i podrška koju ima od drugih pripadnika OVK.

Sudija je takođe naveo i da smatra da postoji rizik od toga da bi, ukoliko pušten, Veseli mogao da pokuša da vrši opstrukciju pravde i zastraši svjedoke, a posebno je istakao činjenicu da je Veseli, kao i njegova odbrana, zahvaljujući postepenom objelodanjivanju predmeta Tužilaštva sada mnogo bolje upoznat sa tim ko bi mogao da pruži eventualne dokaze protiv njega.

Guilhot je istovremeno odbacio argument odbrane da Veseli neće vršiti opstrukciju pravde i da to dokazuje činjenica da je pozvao one koji ga podržavaju da ne zastrašuju svjedoke i opstruišu istragu.

Jedan od argumenata Tužilaštva koji je sudija uvažio i zaključio da on zaista ukazuje na rizik da bi Veseli mogao da vrši opstrukcije je i veza bivšeg direktora kancelarije Ministarstva pravde Kosova za pomoć potencijalno okrivljenima pred Specijalnim sudom, Dritonom Lajqjem. Sudija je zaključio da njegovo dugogodišnje članstvo u PDK i navodi tužilaštva o duplim isplatama nekim od saslušanih lica, dokazuje obrazac ponašanja pri čemu je „gospodin Veseli bio u prilici da izdaje naredbe individui koja ima kontakt sa Specijalizovanim komorama“.

Sudija je takođe izneo zaključak da, kada su navodi o „zabrinjavajućim pokušajima Vlade Kosova da izvrši neprimjereni uticaj na svjedoke Tužilaštva“, zabrinjavajući u „neproporcionalnom“ iznosu isplate od 40.000 eura Lahiju Brahimaju, u poređenju sa drugim licima u njegovom položaju kojima su na ime pravne pomoći isplaćeni iznosi od 13.000, 10.000 i 7.000 eura. Sudija još podsjeća da je  Brahimaj osoba koja se smatra „pod ozbiljnom prijetnjom da bude gonjena“.

Guilhot ukazuje i na to da nije ponuđeno objašnjenje zbog čega je Sylejman Selimi imenovan na visoku poziciju u vladi ubrzo nakon što je dobio poziv Tužilaštva za saslušanje i to uprkos činjenici da je služio kaznu zbog ratnih zločina u pritvornoj jedinici u Likovcu.

„Pomenuta dva slučaja u kojima su g. Brahimaj i g. Selimi, iako se ne tiču direktno gospodina Veselija, ukazuje na postojanje klima pokušaja miješanja u istrage Tužilaštva i postupke Specijalizovanih vijeća unutar Vlade Kosova koju je u to vrijeme podržao g. Veseli kao član Skupštine Kosova, kao i poslaničke grupe PDK. U vezi s tim pretpretresni sudija smatra da ovo dalje doprinosi postojanju rizika od ometanja pravde od strane gospodina Veselia“, stoji u odluci sudije.

Guilhot je takođe naveo i da smatra da postoji rizik da bi Veseli mogao da „se upusti u ili doprinese izvršenju zločina sličnih onima za koje je optužen protiv onih ljudi koji se vide kao protivnici OVK, uključujući tu i svjedoke koji su dali dokaze Tužilaštvu i treba da se pojave pred Specijalizovanim vijećima“.