Nova kategorizacija Ministarstva zdravlja

Prema novoj kategorizaciji opština na Kosovu u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa, a nakon više uzastopnih nedjelja, Prizren je od danas iz zelene zone prebačen u žutu zonu.

Ministarstvo zdravlja objavilo je novu kategorizaciju opština po zonama u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa.

U crvenoj zoni se od večeras nalazi sedam opština. U narednih sedam dana će u crvenoj zoni biti i Priština, Kosovo Polje, Podujevo, Južna Mitrovica, Gnjilane, Sjeverna Mitrovica i Zvečan.

U žutoj zoni se prema novoj kategorizaciji nalazi 14 opštna – Gračanica, Suva Reka, Lipljan, Obilić, Mališevo, Junik, Vučitrn, Klina, Štimlje, Prizren, Peć, Đakovica, Gračanica, Kamenica i Uroševac.

Najveći broj opština na Kosovu i ove nedjelje je u zoni sa najnižim stepenom rizika od prenošenja infekcije koronavirusa – 17.

Među njima su: Dečane, Vitina, Orahovac, Dragaš, Drenas, Leposavić, Zubin Potok, Istok, Skenderaj, Kačanik, Klokot, Mamuša, Novo Brdo, Elez Han, Parteš, Ranilug i Štrpce.

Kako se određuju zone


- Opštine koje se nalaze u crvenoj zoni su u najvećem riziku od širenja epidemje, odnosno sa više od 151. inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.

- U žutoj zoni je i dalje visok rizik, i ona važi za one opštine u kojima je između 76 i 150 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.

- U zelenoj zoni, sa najnižim stepenom rizika, nalaze se opštine sa do 75 inficiranih na 100.000 stanovnika na nedjeljnom nivou.