U posljednje tri godine

Prema istraživanju Kosovskog instituta pravde u posljednje tri godine osuđeno je 28 kandidata za poslanike, koji mogu imati problema sa verifikacijom, prenosi Reporteri.

Iako član 29. Zakona o opštim izborima jasno definiše kriterijume koje moraju zadovoljiti kandidati koji žele da postanu poslanici, stranke su na liste uvrstile osobe koje su pravnosnažno osuđene.

Prema istraživanju Kosovskog instituta pravde, Pokret Samoopredjeljenje ima najviše osuđivanih i kandidata protiv kojih je podignuta optužnica. Čak 11 kandidata za poslanike iz Samoopredjeljenja suočeno je sa optužnicama, od kojih su dvojica pravnosnažno osuđena.

U cilju sprovođenja presude Ustavnog suda i Zakona o opštim izborima, Centralna izborna komisija sarađivaće sa nekoliko institucija koje imaju svoju ulogu tokom verifikacije političkih subjekata i njihovih kandidata.

CIK će uputiti zahtjev Sudskom savjetu Kosova, Izbornom vijeću za žalbe, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Kosovskoj obavještajnoj agenciji, ministru spoljnih poslova i ministru odbrane, za verifikaciju kandidata prema članu 29. Zakona o opštim izborima. Na osnovu operativnog plana koji je odobrio CIK rok za odgovor institucija je 20. januar.

Iz Sudskog savjeta Kosova objavili su da su dva dana više nego dovoljna za verifikaciju 1079 kandidata za poslanike.

Izvor: Kosovo Online / Reporteri