Čeka se dostava iz CIK-a

Sudski savjet Kosova (SSK) verifikovaće za dva dana da li su kandidati ispunili kriterijume u skladu sa Zakonom o opštim izborima, kada im Centralna izborna komisija dostavi izborne liste stranaka sa kandidatima na predstojećim izborima 14. februara, prenosi Koha.

Predsjednica Centralne izborne komisije Valdete Daka je rekla da se verifikacija Sudskog savjeta odnosi na tri zahtjeva.

„To je samo zahtjev na osnovu kojeg se potvrđuje da li su kandidati pravosnažno osuđivani na tri godine, da li im je zabranjeno kandidovanje i da li neko od kandidata sudija. U okviru svojih nadležnosti SSK izvršiće verifikaciju i obavestiti nas o rezultatima”, rekla je Daka.

Iz Sudskog savjeta ističu da će verifikacija kandidata biti vrlo brzo izvršena zahvaljujući elektronskoj evidenciji u kojoj su upisana sva lica osuđena pravosnažnom presudom, bez obzira na vrstu i visinu kazne.

„Na osnovu zakona, SSK je odgovoran za upravljanje bazom podataka o krivičnim evidencijama gdje su registrovana sva lica osuđena pravosnažnom presudom. Čak i u ovom slučaju za verifikaciju spiskova koje će dostaviti CIK, kao i za druge institucije ili fizička lica, SSK može pružiti samo informacije da li je imenovano lice pravosnažno osuđivano ili ne postoji bazi podataka. Još nismo dobili zahtjev od CIK-a. Zahvaljujući novoizgrađenom elektronskom sistemu (bazi podataka), liste se mogu verifikovati za vrlo kratko i brzo vrijeme. Dva dana su dovoljna za verifikaciju svih potencijalnih kandidata”, navodi se u odgovoru Sudskog savjeta Kosova.

Samo na prošlim izborima, na osnovu odluke Vrhovnog suda nije izvršena verifikacija, na svim ostalim kosovskim izborima jeste, prema riječima Florenta Spahiua iz KDI.

„To je pravna procedura, CIK ima obavezu jer kancelarija za sertifikaciju prihvata spiskove i u saradnji sa SSK provjerava da li je neko počinio krivično djelo ili ima konačnu presudu. Za SSK to je uobičajena rutina i vrlo brzo se izvrši provjera“, rekao je Spahiu.

Iako je odlukom Ustavnog suda precizirano, da kandidati koji su pravosnažno osuđivani u prethodne tri godine nemaju pravo da se kandiduju na izborima, Pokret Samoopredjeljenje je odlučio da na listu kandidata za premijaera predloži Albina Kurtija i Albuljenu Haxhiu koji su osuđeni na uslovnu kaznu.

Član 29. Zakona o opštim izborima definiše kriterijume koje moraju zadovoljiti kandidati koji namjeravaju da se kandiduju za poslanike u skupštini. Među kriterijumima je i uslov da kandidat u posljednje tri godine nije pravosnađno osuđivan.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore