Ravnopravnost polova

Zakon o ravnopravnosti polova na Kosovu predviđa da 30 odsto poslanika moraju biti žene. Sve stranke su se obavezale da će na listama kandidata za izbore 14. februara poštovati tu zakonsku odredbu, piše Gazeta express.

Predsjednik Foruma žena u Demokratskom savezu Kosova Lirie Kajtazi rekla je da će, iako lista kandidata te partije još nije konačna, na njoj biti zastupljene žene koje su dale svoj doprinos stranci.

"Lista još nije konačna i ne samo zbog toga što je to zakonska obaveza, LDK ima potencijal da 30 odsto kandidata budu žene. Kada bude objavljena, vjerujem da ćete vidjeti da na našoj listi postoje sposobne žene koje su doprinele radu stranke", rekla je Kajtazi.

Isto govori i Pokret Samoopredjeljenje. Portparol stranke Perparim Kryeziu rekao je da taj pokret ima za cilj da poboljša i razvije položaj žena u društvu i u donošenju političkih odluka.

"Samoopredjeljenje programski i politički ima za cilj poboljšanje i razvoj položaja žena u društvu i kreiranju politike. Ovaj put ćemo pokušati da osiguramo da zastupljenost žena na našoj izbornoj listi premaši kvotu od 30 odsto", rekao je za Kryeziu.

Bivša poslanica Demokratske partije Kosova Besa Ismaili rekla je da, iako lista nije konačna, i dalje vjeruje da će PDK poštovati rodnu kvotu na izbornoj listi.

"Lista još nije zaključena i nemam informacije o tome koliko je žena na njoj, ali PDK će, kao i uvijek, poštovati tu kvotu", rekla je Ismaili.

Paket zakona o zabrani diskriminacije usvojen je 2015. godine, a uključuje Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ombudsmanu i Zakon o ravnopravnosti polova, koji garantuju jednaka prava na učešće u javnom životu građana.

S tim u vezi, specifični zakon, onaj o ravnopravnosti polova, predviđa 50 odsto rodne zastupljenosti (jednaka zastupljenost oba pola) na svakom nivou učešća u političkom i javnom životu.

Zakon o ravnopravnosti polova takođe predviđa osnivanje Agencije za ravnopravnost polova kao centralne institucije koja integriše rodni aspekt u kreiranju politike na najvišem nivou.

Na posljednjim parlamentarnim izborima 6. oktobra, većina budućih poslanica obezbjedila je mjesta u Skupštini Kosova bez potrebe za rodnom kvotom.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu obavezuje da 40 procenata žena bude zastupljeno na funkcijama koje uključuju donošenje odluka, dok 30 procenata kosovskih poslanika moraju biti žene.

Sistem kvota na Kosovu prvi put je primenila Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (Unmik) 2000. godine. Prema uredbi, zahtjevano je da najmanje 30 procenata kandidata na partijskim listama budu žene.

Izvor: Kosovo Online/ Gazeta Express