Paket ekonomskog oporavka

Ministrica finansija na dužnosti Hyikmete Bajrami najavila je povećanje penzija za one čijе su penzije manje od 100 eura, prenosi Koha. U istom periodu biće isplaćena i dupla socijalna davanja.

Iznos od 30 eura biće doplaćen ovim penzionerima naredna tri mjeseca, precizirala je ona.

"Penzije koje su do sada iznosile 90 eura, u naredna tri mjeseca biće 120 eura, dok će onima koje su imali 70 eura sada biti 100 eura“, rekla je ona.

Za ovo će iz paketa ekonomskog oporavka biti izdvojeno 13.5 miliona eura.

Ona je takođe najavila, da će porodicama koje primaju socijalnu pomoć, njima 25.000, biti isplaćen dupli iznos pomoći takođe u periodu od naredna tri mjeseca.

Na konferenciji sa premijerom, Avdullahom Hotijem, najavljena je i pomoć malim biznisima u iznosu od 6.5 miliona, zatim Ministarstvu obrazovanja u iznosu od 5 miliona i Ministarstvu kulture u iznosu od 2.5 miliona eura.

Od 50 miliona eura odvojenih za sektor zdravstva, 40 je predviđeno za vakcine, precizirao je Hoti.