Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija (MF) osnovalo je Komisiju za razmatranje žalbi onih privrednika koji nisu dobili subvencije za zaposlene u svom preduzeću.
Ministarstvo finansija objavilo je sinoć pojašnjenje u vezi sa odlukom vlade o subvencionisanju linije isplata.

„Pozivajući se na odluku br. 10/33 Vlade Republike Kosovo, za suvencionisanje linije isplata za aktivno poslovanje u iznosu od 290 eura na osnovu broja zaposlenih, MF objavljuje da je osnovana Komisija za razmatranje žalbi“, navodi se u saopštenju ovog Ministarstva.

Žalbe se mogu uputiti komisiji na adresu ankesa.mf@rks-gov.net.