Podaci Centralne banke

Uprkos finansijskim poteškoćama koje je donela pandemija kovid-19, građani Kosova i preduzeća uštedeli su više od 400 miliona eura za prvih 11 mjeseci prethodne godine, piše Reporteri.

Podaci Centralne banke Kosova o novim kreditima, do novembra 2020. godine, pokazuju da je ušteđeno oko 86 miliona eura manje u odnosu na isti period 2019. godine.

U novembru je ušteđeno je 47 miliona eura, dok je godinu dana ranije ta vrijednost iznosila 30,3 miliona eura.

Prema podacima CBK, do novembra 2020. godine ušteđeno je 411,4 miliona eura, dok je 2019. godine to bilo 497,3 miliona eura.

Veće uštede ostvaruju domaćinstva u poređenju sa preduzećima.

"Stanje ukupnih depozita u septembru 2020. godine zabilježilo je godišnji porast od 8,6 odsto, što je polovina stope rasta u odnosu na isti period prošle godine od 16,4 odsto. Na ovaj znatno sporiji rast depozita u poređenju sa prethodnim periodom uticalo je najveće učešće depozita stanovništva, a zatim nefinansijskih i finansijskih korporacija, što je takođe označilo usporavanje rasta", navodi se u izvještaju "Kvartalna procjena finansijskog sistema, treći kvartal 2020. godine".

Centralna banka Kosova kaže da su domaćinstva uštedela 284,3 miliona eura, dok je 127,1 milion eura od kompanija ili nefinansijskih korporacija.

Što se tiče vrste depozita, većina njih su prenosivi depoziti, zatim štedni i oročeni depoziti.

U ukupnim novim depozitima, tokom karantinskih mjeseci dolazi do smanjenja štednje. Za tri mjeseca, odnosno od marta 2020. do maja 2020. godine, ušteđeno je 62 miliona eura.

U prvih šest mjeseci 2020. godine ukupna vrijednost štednje dostigla je 177,7 miliona eura, dok je za drugih pet mjeseci ta vrijednost dostigla 233,7 miliona eura, prenosi Telegrafi.

U domaćinstvima je najveća vrijednost štednje postignuta u avgustu, u iznosu od 45,6 miliona eura, dok je najniža vrijednost bila u aprilu sa 12,2 miliona eura.

Poslovno gledano, najviše su uštedeli u julu i iznosili su 27,5 miliona eura, dok je najmanja vrijednost štednje bila u maju sa 3,3 miliona eura.

Oročeni depoziti imaju više uštede u periodu od šest mjeseci, odnosno do godinu dana, odnosno ukupno 209,4 miliona eura.

Takođe, tokom ovog perioda došlo je do povećanja doznaka iz dijaspore na Kosovo. Od novembra 2020. dijaspora je poslala 883,3 miliona eura, ili 104,2 miliona eura više.

U pogledu doznaka dijaspore po zemljama, Njemačka je zemlja iz koje se najviše novca šalje na Kosovo.

U trećem kvartalu 2020. godine je 40,8 odsto doznaka dolazilo iz Njemačke, zatim Švicarske sa 24,4 odsto i Sjedinjenih Država 6,2 odsto.

Za ovaj period porast doznaka je 18,1 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: Kosovo online/Reporteri