Novi poredak

Ministarstvo zdravlja je napravilo novi poredak opština po područjima na osnovu rezultata nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, odnosno broja novih slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika u vremenskom intervalu od sedam dana.

Od danas do 15. januara u crvenoj zoni nalazi se samo 7 opština: Priština, Kosovo Polje, Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Obilić, Zubin Potok i Leposavić.

U žutoj zoni nalazi se i 7 opština: Južna Mitrovica, Uroševac, Lipljan, Podujeva, Vučitrn, Parteš i Junik.

Dok se u zelenoj zoni nalaze 24 opštine: Klokot, Đakovica, Kamenica, Peć, Drenas, Skenderaj, Istok, Dečane, Štrpce, Klina, Štimlje, Novo Brdo, Vitina, Prizren, Suva Reka, Kačanik, Orahovac, Mališevo, Elez Han, Dragaš, Mamuša, Gnjilane, Ranilug i Gračanica.