Procedura za provjeru i verifikaciju

Centralna izborna komisija (CIK) uspostavila je proceduru za provjeru i verifikaciju kandidata za poslanike, potvrdio je u intervjuu za Ekonomia Online glasnogovornik, Valmir Elezi.

U procesu verifikacije kandidata učestvovaće više institucija – Sudski savjet Kosova, Izborni panel za žalbe i predstavke, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kosovska obaveštajna agencija, Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane, naveo je Elezi.

CIK je novu proceduru uspostavio nakon odluke kosovskog Ustavnog suda kojom je pojašnjeno da osoba osuđivana za neko krivično djelo u posljednje tri godine, ne može da bude verifikovana za kandidata za poslanika.

Do sada je CIK mogao da odbije da verifikuje samo one kandidate kojima je u presudi precizirano da im se oduzima pravo da budu birani.

Tako je i poslanik Etem Arifi, uprkos presudi za korupciju bio verifikovan, a onda i izabran za poslanika. A igrom slučaja, njegov glas, bio je jedan od 61 koliko je minimum bilo potrebno za izglasavanje podrške vladi Avdullaha Hotija u skupštini.

Nakon što je njegov glas proglešen nevažećim od strane Ustavnog suda, i vlada Avdullaha Hotija proglašena je nelegalnom.

Stoga stranke na Kosovu, manje od godinu i po dana od posllednjih parlamentarnih izbora, 14. februara opet idu na izbore.

Za sprovođenje odluke Ustavnog suda, CIK će se najprije oslanjati na Sudski savjet Kosova.

"Među institucijama sa kojima će CIK sarađivati tokom ove faze izbornog procesa je i Sudski savjet Kosova. Dakle, ovoj instituciji ćemo proslijediti spiskove svih kandidata da bismo zatražili provjeru da li su u skladu sa članom 29. Zakona o opštim izborima, u ovom slučaju stavom Q ovog zakona, u kojem stoji da kandidat ne može biti verifikovan ukoliko se radi o licu koje je proglašeno krivim za krivično djelo pravosnažnom sudskom presudom u posljednje 3 godine“, rekao je Elezi za Ekonomia Online.

O podobnosti kandidata za verifikaciju kandidature CIK će tražiti ocjenu ukupno šest gorenavedenih institucija, a za to će imati dva dana – od 18. januara, kada je rok za predaju kandidature, do 20. januara, kada se očekuje da ove institucije odgovore.

Kandidat čija verifikacija bude odbijena ima pravo na žalbu, a rok za to će biti 31. januar.

"Kada dobijemo odgovore za verifikaciju od ovih institucija, kancelarija će podnjeti CIK-u preporuke za odobravanje ili odbijanje kandidatura političkih subjekata i kandidata. U slučaju da politički subjekt ili kandidat nije odobren, on ili ona može podneti žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke. Slučaj može biti prosljeđen i Vrhovnom sudu ukoliko stranka bude nezadovoljna odlukom IPŽP-a. CIK će postupiti u skladu sa odlukama koje dođu iz ovih institucija“, rekao je Elezi za portal Ekonomia Online.