Nezakonito!?

Ministarstvo pravde fakture koje dokazuju koliko se izdvaja za zaštitu sadašnjih i potencijalnih okrivljenih i dalje drži u tajnosti, prenosi Koha.

Kosovski pravni institut (KPI) nazvao je prikrivanje troškova nezakonitim.

Prema KPI, takvo ponašanje Ministarstva nije zasnovano ni na Zakonu o pravnoj zaštiti i finansijskoj podršci optuženih lica niti na Zakonu o klasifikaciji informacija i bezbjednosnoj verifikaciji.

“Ovo ostavlja sumnju da se sa optuženima ne postupa jednako ili da se ne finansiraju na isti način, što dovodi do sumnje u moguću zloupotrebu javnog novca“, rečeno je tokom predstavljanja izvještaja o prikrivanju ovih podataka.

Na konferenciji na kraju godine, ministar Selim Selimi je potvrdio da su neki od optuženih iz Specijalnih snaga zatražili finansijsku podršku države. Međutim, nije izneo detalje.

Takođe, nije ponudio garanciju da će se isto uraditi sa računima i imenima ljudi koji su imali koristi.

“U vezi sa detaljima transparentnosti ovih fondova, konsultovaću se sa sekretarom i administrativnim dijelom o tome na koji način treba obezbjediti transparentnost na osnovu odluke i administrativnih uputstava, ali za iznos koji će biti raspoređen budite sigurni da znamo da imamo obavezu da ga pokažemo poreskim obveznicima“, izjavio je Selimi na konferenciji krajem godine.

Selimi je rekao da je sada nemoguće izneti više detalja jer bi, prema njegovim riječima, odbrana svakog optuženog mogla biti oštećena.

“Komisija je započela rad na preispitivanju ovih zahtjeva i nadam se da će svi zahtjevi koje imamo ove nedjelje biti razmatrani“, dodao je Selimi.

Ove godine, vlada je izdvojila 20 miliona eura za zaštitu optuženih od Specijalnog suda u Hagu. Na ime pravne zaštite i finansijske podrške potencijalnih okrivljenih od strane tog suda za dvije godine je iz državnog budžeta potrošeno oko dva miliona eura.

KPI je preporučio vladi da se cjelokupan proces pravne zaštite i finansijske podrške optuženih u suđenjima u specijalizovanim vijećima odvija na principima transparentnosti, odgovornosti i jednakosti. Od izvršne vlasti je takođe zatraženo da optuženima ne pruža finansijsku pomoć na selektivan način i da ne stvara „privilegovane“ optužene. U tom duhu, Inatitut je pozvao vladu da objavi sve dokumente koji se odnose na finansijsku pomoć pruženu optuženima iz kosovskih javnih fondova.
 
Izvor: Kosovo Online/Koha