Otvoreno pismo

Sindikat vatrogasaca Kosova zahtjeva da se na današnjoj sjednici Skupštine, na kojoj se očekuje glasanje o budžetu za 2021. godinu, zaštite interesi vatrogasne službe i ispitaju mogućnosti za obezbjeđivanje budžetskih sredstava, prenosi Koha.

Otvorenim pismom upućenim institucijama, sindikat je izrazio nezadovoljstvo i istakao da se zahtjevi vatrogasaca godinama zapostavljaju i da ih je svaka prethodna vlada zanemarivala.

"Sindikat vatrogasaca, godinam identifikuje probleme i prekršaje počinjene nad ovom kategorijom zaposlenih, obraćali smo vam se da riješite probleme i zaustavite kršenja i diskriminaciju, obezbjedite uslove za rad, brinete o zdravlju vatrogasaca, ali smo službi uvijek davali prioritet i značaj.

Još jednom vam se obraćamo i molimo vas, da ovaj put ne ćutite, već da dignete svoj glas i budete podrška vatrogasnoj službi , čija se prava se krše godinama, da zaustave diskriminaciju, prezir i šta sve ne. Još jednom molimo sve vas, da ispunite obaveze i institucionalne odgovornosti i da se posvetite našim problemima“, navodi se u saopštenju Sindikata vatrigasaca.

Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni Sindikat vatrogasaca upozorava na proteste.

„Ne primoravajte nas da tražimo naše pravedne zahtjeve u drugim oblicima, ne primoravajte nas na protest, nije mjesto vatrogasaca na ulici, već u službi građana, zato postupite po našem zahtjevu, inače ćete snositi posljedice. Ako Vlada ne obezbjedi sredstva za ispunjavanje zakonskih obaveza, vatrogasci će protestovati, vatrogasci su izgubili strpljenje“, dodaje se u saopštenju.

Naglašava se da se sindikat godinama obraća sa minimalnim zahtjevima, poput sredstva za nadoknadu rada u noćnim dežurstvima, za vrijeme praznika i prekovremenih sati, koja su zagarantovana važećim zakonima i pravičnim zahtjevima.

U saopštenju se navodi da su iznenađeni, da niko nije bio zainteresovan za stvaranje uslova za rad vatrogasaca i legitimnih prava koja im pripadaju.

"Sve institucije su svesne problema vatrogasaca, ovaj institucionalni nemar je iritirao i izazvao nezadovoljstvo i vatrogasci nisu u stanju da se nose sa ovom situacijom. Spremni da spašavamo živote rizikujući sopstvene, ali nismo spremni da nas nemar i neodgovornost ugrožavaju bez minimalnih uslova za rad. Posljednji je trenutak da se prema nama ponesete odgovorno“, naglašava se u saopštenju.

Zahtjevi Sindikata vatrogasaca su da se izjednače koeficijent i opasnost na radu sa Policijom Kosova, da se započne sa kompenzacijom za noćni rad, praznike, prekovremeni rad, obezbjede sredstva za opremu, koja je deficitarna, uključujući i ličnu opremu, kao i da se nadoknade sredstva za medicinske troškove zbog povreda na radu.

 Izvor: Kosovo Online/Koha ditore