Veliki zahtjevi

Kao posljedica pandemije zdravstveni sistem na Kosovu suočio se sa velikim zahtjevima, rekao je v.d. direktor bolničke službe Univerzitetsko-kliničkog centra Kosova, Valbon Krasniqi.

Dodao je da su tokom novembra imali najveći broj pacijenata koji su dobili bolničke usluge.

„Usluge u specijalističkim sanitetskim vozilima su obustavljene zbog velikog priliva pacijenata. Sada smo napravili plan za obnavljanje usluga u specijalizovanim vozilima hitne pomoći u klinikama UKCK odmah po završetku godišnjih odmora. Pet klinika pretvoreno je Kovid“.

Krasniqi je dodao da u pogledu snabdjevanja lijekovima godinama postoje povremene nestašice.

Prema njegovim riječima, ne samo na Kosovu, već i u susjednim zemljama u vezi sa antibiotikom Rendezivirom za liječenje pacijenata sa Covid-19, koji se ne može naći ni u jednoj javnoj i privatnoj instituciji.

„Situacija sa snabdjevanjem lijekovima godinama je imala povremene nestašice. Tokom ovog vremena suočili smo se sa ogromnim zahtjevima za određenim lijekovima. Međutim, većina lijekova koji se nalaze u vodiču za klinički protokol za liječenje pacijenata sa Kovidom su dostupni, ali postoji nedostatak lijekova, takođe, većina antibiotika, ako su nedostajali, morali smo da ih zamjenimo“.

„U međuvremenu, od antivirusnih, imamo donaciju Faviperavira i imamo dovoljne količine, dok Rendezivir nikada nismo imali u javnim institucijama, jer Ministarstvo zdravlja nije uspjelo da završi procedure za kupovinu rendezivira. Izraženije poteškoće su se nedavno pojavile sa takozvanim antikoagulansima i Fraksiparinom. Snabdjeli smo ih ovim lijekovima i očekujemo da će biti isporučeni i narednih dana. Međutim, čini se da na tržištu postoji nestašica ne samo na Kosovu, već i u susjednim zemljama", rekao je Krasniqi.