Bez ikakvih zasluga

Kontinuirane nepravilnosti i nepotizam u zapošljavanju u Ministarstvu spoljnih poslova potvrđuju i interni dokumenti ministrastva, piše Koha.

Kako navodi taj medij, nepravilnosti u dodjeljivanju činova, nedostatak balansa između politički imenovanih i karijernih diplomata neke su od nepravilnosti utvrđenih u "Sveobuhvatnom dokumentu službe za spoljne poslove Republike Kosovo" od 17. oktobra 2019. godine, čiji je autor generalni direktor MSP Albert Prenkaj.

Piramida stepenovanja je opisana kao neprirodna, nedosljedna i nadasve neprincipijelna i da se najmanje zasniva na zaslugama, navodi Koha.

Prema izvještaju, riječ je o obrnutoj piramidi koja je očigledna u poređenju sa drugim diplomatskim službama u regionu i Evropi.

"Aspekt unapređenja inostranog službenog osoblja: Imajući u vidu navedeno, dozvolite mi da vam predočim kadrovsku piramidu diplomatskih činova. Piramida diplomatskih činova je neprirodna, nedosljedna i nadasve neprincipijelna i najmanje se zasniva na zaslugama. Iznad svega, zabrinjavajuće je što se stečeno imenovanja ne podudaraju sa profesionalnim iskustvom, kompetencijom i akademskim dostignućima/obrazovnim profilima", navodi se u izvještaju.

U vrijeme izrade dokumenta, MSP je imao preko 52 diplomatska čina ministra-savjetnika, 22 diplomatska čina savjetnika, više od 37 prvih sekretara, 21 čin drugog sekretara, jednog diplomatu sa trećim činom sekretara i 5 atašea.

Za rješavanje ovog pitanja, između ostalog, preporučuje se revizija, kao i ukidanje svih činova.

"Opcije za reviziju sistema ocjenjivanja; Budući da je služba za spoljne poslove stalno podvrgnuta degradaciji osoblja, što ozbiljno utiče na kreiranje politike i spoljnu politiku, treba preduzeti konkretne mjere sa sljedećim opcijama: Reviziju svih činova kroz:

a)  moratorijum na unapređenje na period od dvije godine; b) ukidanje svih činova; v) utvrđivanje kriterijuma za unapređenje diplomata u skladu sa zakonom.

Pregled ocjena u fazama:

a) moratorijum na period od dvije godine; b) pružanje obuke za profesionalni razvoj; c) transparentno vrednovanje prema kriterijumima međunarodnog profesionalnog panela;

Opcije ocjenjivanja činova:

a) obezvređivanje činova koji su dodjeljeni van redovnog postupka Komisije za unaprijeđenje; b) smanjenje svih činova za jedan čin", navodi se u dokumentu, piše Koha.

Dokument takođe naglašava narušavanje balansa između karijernih diplomata i politički imenovanih. Preko 70 odsto je politički imenovano.

Što se tiče rotacije, proces je opisan kao nehuman. Zabrinjava činjenica da se odluke o opozivu donose u periodu bez legitimne vlada.

"Trenutno smo suočeni sa ad-hok rotacijom, koja se smatra nehumanom. Diplomatama se šalju odluke o opozivu bez preliminarnih konsultacija sa upravom MSP", konstatuje se u izvještaju.

Ministri su obavješteni o to dokumentu još u vrijeme Hashim Thaçija.

Kao neposredna mjera, zatraženo je poništavanje svih nezakonitih odluka iz perioda bivšeg ministra Behgjeta Pacollija koje su donete nakon pada vlade u julu 2019.

Koha je kontaktirala Pacollija u vezi sa ovim dokumentom, ali nije odgovorio.

Bivši ministar Enver Hoxhaj rekao je da nije bio upoznat sa  postojanjem izvještaja.

Iz bivšeg kabineta ministra Konjufce rečeno je da je na osnovu programa njihove vlade kabinet razmotrio prijedloge generalnog direktora.

"Mnogi naši stavovi, sprovedeni u odluke, bili su u skladu sa prijedlozima tog dokumenta. Postupali smo kako bismo ukinuli odluke o 15 ilegalnih konzula; otvorili smo prvi put u istoriji MSP interni konkurs za sprovođenje rotacije diplomata; radili smo na integraciji Ministarstva za dijasporu i strateška ulaganja u strukturu MSP; djelovali smo na ravnoteži odnosa karijernih diplomata i po političkom ključu, predlložili opoziv sedam političkih diplomata u skladu sa članovima 7.7 i 7.8 Zakona o spoljnoj službi; radili na racionalizaciji potrošnje otpuštanjem pet konzula koji nisu legalno primljeni i zatvaranjem 12 nepotrebnih diplomatskih predstavništava, dovršili plan za reorganizaciju diplomatskih misija Republike Kosovo i način revizije diplomatskih činova", rekao je bivši šef Konjufcinog kabineta Kreshnik Ahmeti.

Aktuelna ministarka Meliza Haradinaj Stubla, osim funkcionalne revizije diplomatskih misija, nije najavila druge odluke koje će biti donete u tu svrhu.

Autor dokumenta Prenkaj odbio je razgovor, navodi Koha.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore