Nacrt izveštaja EP o Kosovu

Evropski parlament poziva Savet EU da hitno odobri viznu liberalizaciju za kosovske građane u skladu sa preporukom Evropske komisije koja smatra da su ispunjeni svi uslovi.

Nacrt izveštaja Evropskog parlamenta (EP) o Kosovu, poziva preostalih pet država članica Evropske unije (EU) da priznaju nezavisnost Kosova, naglašavajući da bi priznanje bilo “korisno za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije”.

Ovo između ostalog stoji u dokumentu koji je izradila izvestilac za Kosovo u EP, Viola von Cramon a koji se razmatra od strane ostalih evropskih zastupnika.

U nacrtu za Kosovo, se podvlači da je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova prioritet i preduslov za pristupanje EU, a strane se pozivaju da se dosadašnji dogovori, sprovedu “blagovremeno i u dubroj nameri”.

Evropski parlament, putem ovog dokumenta takođe poziva Savet EU da hitno odobri viznu liberalizaciju za kosovske građane u skladu sa preporukom Evropske komisije koja smatra da su ispunjeni svi uslovi.

U dokumentu, zastupnici izražavaju žaljenje zbog nedovoljne političke volje da se više radi u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te se izražava posebna zabrinutost zbog nedavne odluke kosovske vlade da ukine posebno odeljenje za borbu protiv korupcije u okrivu Policije Kosova.

Podržava se rad Specijalnog suda u Hagu te naglašava važnost da specijalističke komore mogu da nastave svoj rad “samostalno, i bez ikakvog spoljnog uplitanja”.

Putem ovog nacrta, pozivaju se države članice EU da pokažu stalnu posvećenost proširenju i da “vode učinkovitiju komunikacijsku politiku prema građanima EU o proširenju”.

Evropski parlament, će putem ovog dokumenta primiti k znanju postignuti sporazum o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije 4. septembra u Vašingtonu, te će se oceniti da je transatlantska saradnja presudan faktor za stabilnost u regionu.

Oko ovog izveštaja, kao i izveštajima o ostalim zemljama Zapadnog Balkana će se raspravljati na spoljnopolitičkom odboru EP (AFET), u četvrtak 10. decembra, a kasnije na plenarnoj sednici će glasanjem ovi izveštaji dobiti formu rezolucije EP.