Zakon o ekonomskom oporavku

Odbor za budžet i transfere sa 6 za i 3 protiv glasao je za izvještaj sa preporukama za Nacrt zakona o ekonomskom oporavku-COVID-19. Glasanju ovog izvještaja prethodilo je odobrenje 4 amandmana koje je predložila Demokratska stranka Kosova. Poslanik PDK Bedri Hamza predložio je 4 amandmana.

Prvi amandman je da se sredstva koja budu povučena od strane učesnika, prema ovom članu, a koji imaju uštedu do 9.999 eura, nadoknađuju u obliku dopune, počev od 2023. godine.

Drugi amandman, prva sirovina koja nastaje registrovanim poslovnim aktivnostima i aktivnim u Republici Kosovo, bez obzira da li se izvozi u inostranstvo ili ne, oslobođena je PDV-a.

Treći amandman, svi poslovni subjekti koji su bili zatvoreni ili su imali problem u redovnom funkcionisanju tokom vremena pandemije, ali koji su bili aktivni i registrovani u poslovnom registru prije 29. februara 2020. godine, novčano će biti podržani iz budžeta Kosova za pokrivanje operativnih troškova u iznosu od 200 miliona eura.

Četvrti amandman, isplaćuju se iz budžeta Republike Kosovo, plate zaposlenih u privatnom sektoru za period oktobar i decembar 2020. godine koji su kao rezultat pandemije COVID-19 otpušteni ili suspendovani sa radnog mjesta na period ne kraći od tri mjeseca nakon 29. februara 2020. do 30. decembra 2020. Iznos isplate za radnike će biti 300 eura mjesečno.