Obećanje premijera
Uprkos tome što je premijer Avdullah Hoti obećao da će ove nedjelje biti izglasan Nacrt zakona o ekonomskom oporavku, šef poslaničke grupe vladajuće LDK Arben Gashi izjavio je da tako nešto ne može da obeća, dok iz opozije poručuju da će za Nacrt glasati samo ukoliko se u obzir uzmu njihove preporuke, prenosi Ekonomia online.
“Danas dajem javno obećanje da će Nacrt zakona o ekonomskom oporavku biti usvojen sljedeće nedelje i ovo pitanje će biti zatvoreno. Nekoliko puta sam tokom diskusije koju smo imali izjavio da sam potpuno otvoren da prihvatim preporuke svih parlamentarnih grupa bez izuzetka“, rekao je Hoti prošle nedjelje.

Međutim, sa druge strane, šef poslaničke grupe Hotijeve LDK Arben Gashi takvo obećanje nije ponovio.

“Imali smo sastanke sa poslaničkom grupom sa predsjedavajućim i premijerom. Razgovarali smo o pitanju Nacrta zakona o ekonomskom oporavku i nadamo se da će on proći za nedjelju dana. Prioritet su bili ekonomski oporavak i diskusije o tome kako doći do rješenja", rekao je Gashi.

Tokom posljednjeg sastanka budžetskog odbora, poslanik Demokratske partije Kosova Kujtim Gashi rekao je da bi vlada trebalo da uzme u obzir njihove preporuke, i samo u tom slučaju, kako je rekao, Nacrt zakona će dobiti podršku poslanika PDK.

"U vrlo smo nezavidnoj situaciji kada je ovaj nacrt zakona postao svakodnevni problem svih građana Kosova, sa posebnim naglaskom na poslovnu zajednicu i koristim ovaj sastanak kako bih pozvao vladajuće stranke, Vladu, da ne gubimo vrijeme i da sjednemo sa našom poslaničkom grupom i uzmemo u obzir sve primjedbe, sugestije i preporuke poslaničke grupe PDK. U trenutku kada se te preporuke uzmu u obzir, PDK će sa svoja 24 glasa podržati Nacrt zakona o ekonomskom oporavku“, rekao je Gashi.

Iz Pokreta Samoopredjeljenje, sa druge strane poručuju da je dužnost Vlade da ima podršku za usvajanje Nacrta zakona.

“Uprkos činjenici što ovu vladu smatramo nelegitimnom, mi smo neko ko je već davao svoju podršku za broje zakone koji su u interesu svih građana. Međutim, za svaki neuspjeh drugih zakonskih inicijativa za koje je potrebna obična većina za odobrenje, odnosno učešće u glasanju 61 poslanika, što odgovara minimalnoj parlamentarnoj većini vladajuće koalicije, vladajuća koalicija ili vlada treba da odgovaraju, a ne opozicija ili Pokret Samoopredjeljenje. Ovo je osnovni princip parlamentarne demokratije i odnosa Vlade sa Skupštinom. Od prvog dana formiranja, ova vlada nije uspjela da dobije potrebnu većinu za svoje programe”, rekao je portparol Samoopredjeljenja Preparim Kryeziu početkom novembra.

Poslanik LDK Fatmir Rexhepi rekao je da je ta stranka spremna da sarađuje sa opozicionim partijama.

“Vrijeme je da se ovo pitanje izuzme iz svih političkih nesuglasica, ovdje je jedino bitan ekonomski interes za sve građene Kosova”, rekao je Rexhepi.

Inače, 12. oktobra, posle šest neuspjeha, Skupština Kosova je načelno usvojila u prvom čitanju Nacrt zakona o ekonomskom oporavku.

Kada i ako taj nacrt obezbjedi potrebne glasove u drugom čitanju, nakon što ga verifikuje prdsjednica Skupštine, šalje se predsjedniku Kosova na objavljivanje.

Nakon toga, predsjednik ima osam dana da to saopšti ili vrati na ponovno razmatranje Skupštini.

Odredbe ovog Nacrta zakona su dopuna i izmjena nekih zakona, za oporavak ekonomije nakon negativnih efekata koje je izazvala pandemija koronavirusa.

Predviđeno je da Nacrt zakona ostane na snazi do 31.12.2021. , nakon čega će sve odredbe biti automatski opozvane.

Nacrtom zakona o ekonomskom oporavku predviđena je primjena paketa ekonomskih mjera u iznosu od 365 miliona eura.