Još uvijek se razmatra
Policiju Kosova za 2021. godinu u budžetu će imati 10 miliona eura manje, ukazuje Reporteri i navodi da je to institucija od vitalnog značaja za Kosovo.
Ukazuje se da je Policiju Kosova vrlo angažovana prethodnih mjeseci kako bi upravljala pandemijom, a da je velika većina izdvajanja namjenjena platama i naknadama za policajce.

Od 96, miliona eura u 2020. godini, predviđa se da će budžet za 2021. godinu iznositi 87 miliona.
Navodi se da takođe biti smanjen budžet Kosovskih snaga bezbjednosti. Iako je bilo planirano da ove godine budžet vojske bude veći od 65 miliona eura, nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima predviđa nešto više od 63 miliona.

Budžet predviđen za sektor sigurnosti oštro kritikuje stručnjak za ovu temu Drizan Shala. On misli da je budžet trebalo da bude mnogo veći.

Budžet Kosova za 2021. godinu trenutno se razmatra u Skupštini.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri