Omogućen pristup

Građanima Kosova uskoro će biti omogućen pristup informacijama o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, a na osnovu podataka od 12 stanica za praćenje vazduha. Ove informacije poslužiće građanima da poboljšaju svoje zdravlje i umanje stepen zagađenja, poručuju iz Milenijumske fondacije Kosova (MFK) koja zajedno sa MCC i NIRAS-om sprovodi projekat o kvalitetu vazduha.

U organizaciji Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZ) i Milenijumske fondacije Kosova (MFK) juče je održana prva konferencija posvećena uvećanju saradnje i koordinacije s ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha na Kosovu.

„Projekat o kvalitetu vazduha je jedno od naših konkretnih ulaganja za stvaranje održivog i modernog sistema podataka, kako bi se povećala transparentnost ustanova i komunikacija sa javnošću. Bliska saradnja sa NIJZK-om i HMZK-om igra važnu ulogu u postizanju ovog cilja”, rekao je tokom uvodnog govora na konferenciji Petrit Selimi, izvršni direktor MFK-a.

Ovom prilikom su predstavljeni elementi kampanje putem kojih će građani imati priliku da redovno kontrolišu kvalitet vazduha, kao i da na osnovu ovih informacija budu u stanju da donesu odluke koje će biti aktuelne i tačne, dodaje se u saopštenju MFK.

Kampanja za podizanje svijesti o kvalitetu vazduha najavljena je za kraj novembra.

U sklopu kampanje predviđeno je obavještavanje javnosti o zdravstvenim rizicima koji predstavljaju zagađenje vazduha i mjerama koje treba da preduzmu da bi zaštitili sebe, dodaju.

U okviru projekta razvijen je portal za kvalitet vazduha, mobilna aplikacija i podstranica „Kvaliteta vazduha“ na internet stranici NIJZ-a.

Učesnici jučerašnjeg sastanka složili su se da sarađuju u sprovođenju aktivnosti za poboljšanje kvaliteta vazduha, čineći da se preduzimaju konkretne mjere, kako od stane ustanova, tako i samih građana, kao i da će sarađivati na promociji kampanje, zaključuje se u saopštenju.