Ograničena djelatnost

Crvena zona, koja se smatra visokim rizikom, odnosi se na opštine koje imaju najveći broj zaraženih gdje se od 19:00 časova zatvara bilo koja privredna aktivnost i nameće potpuno ograničenje kretanja građana, gdje će u opštinama Priština, Podujevo, Uroševac, Đakovica, Gnjilane, Peć i Mitrovica biti zabranjen ulazak i izlazak do 05:00 ujutro.

Dok, zelena zona koja se smatra niskim rizikom uključuje opštine - Istok, Mališevo, Orahovac, Skenderaj i Dragaš - gdje će njihov prevoz moći raditi do 50 procenata kapaciteta.

Premijer je na konferenciji najavio da će tržni centri u ovim opštinama moći raditi od 05:00 do 20:00, dok su gastronomske aktivnosti zabranjene nakon 20:00, osim usluge "poneti sa sobom" i "porudžbina za dostavu".

U međuvremenu, u narandžastoji zoni, koja se smatra srednjim rizikom, su ostale opštine koje nisu dio crvene i zelene zone.

Gastronomske službe smiju raditi od 05:00 do 18:00, nakon 18:00 rade sa uslugom "poneti sa sobom" i "porudžbina za dostavu", dok tržni centri smiju raditi od 05:00 do u 18:00 časova.