Ruzhdi Rexha, zamjenik gradonačelnika Prizrena: Problem Prevalca, TV signala, nezaposlenost, nedovršeni putevi za Novo Selo i Jablanicu... Nadam se da ću uz podršku bošnjačkih predstavnika u Opštini naći zajedničke prioritete i raditi na njihovoj realizaciji u toku četverogodišnjeg mandata.

Mjesec dana nakon lokalnih izbora imenovano je 12 direktora novog kabineta SO Prizren. Da li je opštinska vlast konačno profunkcionisala i koji su njeni prioriteti, odnosno na šta će biti fokusiran rad čelnih ljudi u gradu?

Ruzhdi Rexha: Tačnije 1. aprila gradonačelnik Ramadan Muja je imenovao direktore direktorijata pri Opštini Prizren. Odlukom o imenovanju direktora automatski je formirana lokalna vlast. Međutim, samim formiranjem lokalne vlasti odmah po imenovanju novih direktora podnjeta je jedna ostavka od strane direktora za katastar i geodeziju i mogu reći da taj direktorijat momentalno funkcioniše i radi bez direktora. Također, po imenovanju novih direktora gradonačelnik je automatski izvršio i promjenu strukture Opštine tako što je formiran novi Direktorijat za razvoj i turizam i Direktorijat za zdravstvo i socijalna pitanja je podjeljen na Direktorijat za zdravstvo i Direktorijat za rad i socijalna pitanja.

Opština se nalazi u fazi unutrašnjih konsultacija o načinu funkcionisanja novih direktorijata kao i procesu primopredaje dužnosti.

Prioriteti lokalna vlasti su usko vezani sa prioritetima političkih subjekata koji su izneseni još u toku predizborne kampanje. Nadam se da ćemo ubrzo sjesti i tačno definisati sve prioritete za ovu 2010. godinu.

Na osnovu mojih saznanja iznjet ću samo dio prioriteta, a to su kordinacija aktivnosti Opštine sa Ministarstvom za transport i postelekomunikacije oko početka izgradnje autoputa Verbnica-Dulje, priprema i kordinacija aktivnosti opštine sa Ministarstvom obrazovanja, vezano za otvaranje Univerziteta u Prizrenu, funkcionalnost novih direktorijata koja će biti sastavni dio administrativne reforme u Opštini i lokalni ekonomski razvoj sa ciljem smanjenja nezaposlenosti.
 
Tokom konsultacija o sastavljanju kabineta insistirali ste na Direktorijatu za turizam i ekonomiju. 

Ruzhdi Rexha: Direktorijat je formiran, međutim taj direktorijat je dobio tačan naziv Direktorijat za razvoj i turizam. Direktor tog direktorijata je Shend Kabashi koji ima veliko iskustvo i sigurni smo da će isti direktorijat uskoro biti funkcionalan, tako da prve rezultate ovog direktorijata očekujemo u drgoj polovini ove godine.
 
Pobornik ste novina u funkcionisanju opštinske vlasti. Da li ste i dalje optimista u pogledu promjena načina rada i povećanja efikasnosti?

Ruzhdi Rexha: Uvijek sam bio i ostaću do kraja pobornik unošenja novina u opštinskoj vlasti. Znam da mi je početak, kako meni tako i ostalim kolegama, međutim znam da je pred nama i ogromna obaveza da jednom za svagda izbacimo iz naših glava šeme koje su demode, pošto smo nova generacija sa velikim iskustvom u praćenju novina u svijetu, te se nadam da ćemo uspjeti svi zajedno da doprinesemo prilagođavnje opštinske administracije potrebama građana.
 
Nakon što je Ustavni sud Kosova proglasio neustavnom odluku Skupštine Prizrena o amblemu, usljedile su oštre reakcije albanskih političkih stranaka. Kako vi komentarišete ovu odluku i reakcije.

Ruzhdi Rexha: Kad bi u zakonu postojala mogućnost da imamo pravo komentarisati odluke ustavnog suda ja bih je komentarisao. Ja vam mogu iznijeti samo moj lični stav. Nisam bio član opštinske vlasti – skupštine grada Prizrena kada se u toku 2008. i 2009. godine raspravljalo o amblemu opštine, međutim najbolje vrijeme je bilo tada da se Skupština dogovori tako da nam danas ne bi bilo kasno.

Odluka ustavnog suda je definitivna i neznam da li imamo pravo komentarisati, međutim ponovo vam ističem i smatram da je odluka Ustavnog suda politička, ako provjerite koji su članovi suda bili prilikom donošenja ove odluke, i dosta je uticala na albansku većinu.

Bez obzira na sve, Prizren je grad multietničnosti. Mnogo se digla “prašina“ oko amblema tako da je to pomalo uticalo i na međunacionalne odnose. Ali građani Prizrena su uvijek pokazivali strpljivost i mudrost, a ja se nadam da će Skupština Prizrena uskoro ponovo razmotriti pitanje amblema i da ce doći do pravog rješenja.
 
Tokom predizborne kampanje posjetili ste skoro sva sela u kome žive Bošnjaci i upoznali se sa njihovim problemima. Rješavanje nekih ste im i obećali. Koji su budući projekti sa kojima će te opravdati njihovo povjerenje.

Ruzhdi Rexha: Tačno je da sam u toku predizborne kampanje obišao sva bošnjačka sela i upoznao se sa njihovim problemima. Sve probleme koje sam identifikovao su zapisani. To su, između ostalih, problem Prevalca, TV signala, nezaposlenost, nedovršeni putevi za Novo Selo i Jablanicu... Sva ta moja obećanja su bila ukoliko dobijem povjerenje kao gradonačelnik, tako da dio obećanja nemogu realizovati iz prostog razloga što sam sada na funkciji zamjenika gradonačelnika. U sastavu opštinske vlasti su i druge zajednice koje također imaju svoja obećanja. Nadam se da ću uz podršku bošnjačkih predstavnika u Opštini naći zajedničke prioritete i raditi na njihovoj realizaciji u toku četverogodišnjeg mandata.

Kako ocjenjujete stanje infrastrukture i kakva je dinamika ulaganja u ovom sektoru?

Ruzhdi Rexha: Ako se išta ulagalo do sada to je infrastruktura puteva, škola i zdravstvenih ustanova. Ali nikad nije dovoljno. Uvjek se ima šta dodati i dograditi.
 
Šta bi ste izdvojili kao prednosti opštine na putu njene perspektive?

Ruzhdi Rexha: Jedina perspektiva Opštine u cilju što boljeg funkcionisanja i ostvarivanju svih zadatih ciljeva jeste uska saradnja sa civilnim sektorom i biznisom. U tim sektorima se nalazi naše blago koje nam može pomoći u rješavanju svih ekonomskih i socijalnih problema.