Arif Fazlji, član glavnog odbora Nove demokratske stranke (NDS).

KSU: Koja je Vaša pozicija u stranci?

Arif Fazlji: Ja nisam od onih iz partije koji se može pohvaliti da  je učestvovao u njenom formiranju, naprotiv, među zadnjima sam se priključio prvo ideji a kasnije i partiji gdje sam ubrzo postao član glavnog odbora stranke, a evo i na listi sam za odbornika. Možda se tokom ove predizborne kampanje stvara neka slika da sam istaknutiji član ili aktivniji, to ne stoji, u stranci imamo ljude koji daju mnogo veći doprinos od ovoga sto ja činim. U stranci nemamo favorizovanja pojedinih članova, skoro da svi imamo isti staus ali ipak poštuju se organi stranke. 

KSU: Po čemu se vaša stranka razlikuje od drugih bošnjačkih stranaka?

Arif Fazlji: Mi smo se i formirali i da bi se razlikovali od drugih političkih subjekata koji djeluju u našoj zajednici, prvo što nas čini posebnim jeste naš koncept rada, naša vizija, a naš program i nemože  se mnogo razlikovati od programa drugih partija ali način realizacije tog programa, ljudi koji će ga realizovati, realnost i transparentnost u našem radu. Mi ništa senzacionalno ne nudimo ali bavićemo se praktičnim pitanjima čije će rješavanje biti samo u interesu zajednice i ljudi koje ćemo predstavljati i baš tu pravimo onu razliku sa drugim političkim subjektima, jer ova partija neće biti partija gospođe Emilije ili “Doktorova partija“ a drugi politički subjekti se baš po tome prepoznaju.

KSU: Dali Vam smeta nedostatak političkog iskustva u predizbornoj kampanji?

Arif Fazlji: Za svaki rad, za svaku aktivnost potrebno je određeno iskustvo. Mi djelujemo deset mjeseci i iza nas je jedan naporan rad koji mora dati rezultate, možda i veće nego što je i neko mogao predpostaviti. Možda i nemamo nekog većeg političkog iskustva ali to nadoknađujemo entuzijazmom, disciplinom u radu, ozbiljnim pristupom svim izazovima koji nam stoje na putu našeg uspjeha, na putu uspjeha NDS. Drugi politički subjekti su mislili da će što se tiče ovog iskustva biti u prednosti ali ne vidi se ta njihova prednost i mislim da su iznenađeni i pomalo zatečeni našom predizbornom kampanjom.                                                                          
 
KSU: Primjetno je da se približavanjem 15. novembra optužbe između političkih subjekata su sve oštrije. Koliko one donose političkih poena?

Arif Fazlji: Nas su napali mnogo prije predizborne kampanje a ono što se sada dešava je samo kulminacija tih napada, ne biraju se sredstva u plasiranju niskih udaraca prema NDS-u i njenim članovima i simpatizerima. Stav naše stranke bio je da se niko ne napada ali moramo ukazivati na propuste,  na ono što nije urađeno i nećemo im valjda aplaudirati za nedostatak knjiga, za katastrofalno stanje u obrazovnom sistemu, da im aplaudiramo što više nemožemo da računamo na visokoškolsko obrazovanje, što su obećavali opštinu a nisu je dobili, što ne rade na našoj integraciji u Kosovsko društvo, što stvaraju režim za našu zajednicu... Ovo nisu napadi, ovo su činjenice i tu smo u prednosti, oni nas napadaju bez argumenata i nemogu računati na dobijanju nekih političkih poena koji bi im mogli pomoći na predstojećim izborima. 

KSU: Da li su Vaši simpatizeri i članovi pretežno mladi ljudi?

Arif Fazlji: Primjetno je da su naši članovi i simpatizeri mladi ljudii i meni je to posebno drago i daje mi više snage da još više radim. Naši mladi članovi su jako vrijedni i sposobni. Iako su mladi oni su završili fakultete i već su spremni i da se politički angažuju a sve u cilju promjena za koje vjeruju da će se desiti i koji će im donjeti perspektivniju budućnost. Zato je za mene nelogično da se napada ova mladost, ova perspektivnost koja kroz NDS želi doći do cilja a to je da sebi osigura mjesto u ovom društvu, mjesto koje im pripada.

Katedra Slobodnog Uma