Refki Alija, novinar i sociolog

KSU: Kako vidite trenutna dješavanja u okviru političke scene bošnjačke zajednice sa posebnim osvrtom na Prizren?

Refki Alija: Da budem iskren profesionalno malo pratim dješavanja na bošnajčkoj političkoj sceni. Ja radim za neke, uslovno rečeno, veće medije u Evropi i na Balkanu, kojih i na moju žalost, malo interesuju događaji na bošnajčkoj političkoj sceni. Ono što znam jeste da se, po meni, dješavaju neki pozitivni trendovi bez obzira koliko to nekome zvučilo nevjerovatno. To što, primjera radi, Bošnajci imaju više političkih subjekata nije loše. Naprotiv to je pozitivno. Mi smo, naime, poznati po tome da su nas koliko do prije nekoliko godina vodili “jedni ili drugi“. Mi se tek sada učimo politici i postajemo polahko “narod za sebe“ a ne “narod po sebi“. Još smo u “kolijevci“ političkog samoorganiziranja i treba da prebolimo neke od “dječijih bolesti “.

Doći će vrijeme, i mlađe generacije, koja će shvatiti trenutak i toliki broj partija svesti na “razumnu mjeru“. Historijska je obaveza trenutnog bošnajčkog političkog establišmenta da iza sebe ostavi što bolju zakonsku osnovu kako bi se u narednom periodu to pravo moglo nadograđivati.

Progres je i to što u Vladi Kosova imamo svoje ljude, počevši od ministra, zamjenike ministra, savjetnike... Posebno je pitanje da li su oni mogli više da urade za našu zajednicu bez obzira iz koje partije ili koalicije oni dolaze. Na žalost dosta je toga propušteno. Ovo govorim kao čovjek koji ne pripada ni jednoj političkoj opciji.

KSU: Koliko su politički subjekti svesni snage medija za njihovu promociju u predizboroj kampanji?

Refki Alija: To zavisi od njih samih i rekao bih od njihove političke kulture. Mislim da polako shvataju moć medija i žele da to iskoriste, često i da ih zloupotrebe pa nesvjesno i na svoju štetu. Bilo je toga i prije početka ove predizborne kampanje da ne ulazim u pojedinosti. Na žalost, neznajući ili svijesno govoreći i podvajajući regione, ukapirali su da su napravili griješku, ali uče - što me raduje.

KSU: Kako vidite marketinšku stranu bošnjačkih stranaka?

Refki Alija: Mislim da još uvijek nisu svijesni moći marketinga i da bi na ovom planu, kao uostalom i cijela bošnajčka zajednica, morali brzo da uče. Suvišno je da podsjećam koliko se u svijetu izdvaja novac za marketing. Da to nije plodonosno -  niko ne bi džaba izdvajao tolike novce.

KSU: Možete li da uporedite predizborne kampanje sa aspekta pojavljivanja u medijima albanskih i bošnjačkih stranaka?

Refki Alija: Rekao sam vam da profesionalno slabije pratim kampanju bošnajčkih predstavnika, osim onoga sto pročitam na ovoj sve boljoj web stranici. Znam da je Radio Gora počela sa prezentacijom kandidata za predsjednika ove opštine gdje se otvoreno govori o svemu. Da li to emituju i ostali neznam. Zbog profesionalnih obaveza nisam mogao da pratim ni RTK a često nema struje baš u to vrijeme.
Vidim, putujući kroz Župu, izlepljene plakate brojnih bošnajčkih, ali ne samo bošnjačkih, političkih subjekata, počevši od izlaska iz Prizrena. Ima dosta i neukusa u tome, ali...

Toga, međutim, nema ili uglavnom nema u Podgoru, pa taj prostor popunjavaju albanske političke partije čiji predstavnici, i ako znaju da preko 90 odsto kući ne govori albanski, obraćaju im se skoro isključivo, na nematernejm, albanskom jeziku. Ovaj prostor su, naime, bošnajčke političke stranke (ne)svjesno prepustile i tako izgubile najmanje četiri hiljada glasova. Šta to znači i koliko košta - to treba najbolje da znaju politički čelnici. Neki od njih su izjavljivali da se to “pitanje ne smije potegnuti jer se može izgubiti glava“. Mislim da je svaki komentar suvišan.
 
KSU: Postoji li dovoljno prostora za bošnjačke aktere izbora u postojećim medijima za promiovisanje svojih političkih programa?

Refki Alija: Danas je drugo vrijeme i postoje mnoge mogućnosti, naravno ako se one znaju iskoristiti. Postoji televizija, nekoliko radija, web portali i mnoge druge mogućnosti pa ko voli neka izvoli. Samo treba znati iskoristiti sve te prijednosti. Naravo za to treba imati, opet velim, političku kulturu, biti pragmatičan i pronicljiv pa iskoristiti sve te prijednosti. Podrazumijeva se da političke partije treba da imaju ljude za marketing, portparole a ne sve da to “uzurpiraju“ većinom čelnici stranaka.