Ćerim Bajrami, član Konsultativnog vijeća zajednica Kosova, ispred bošnjačkih NVO.

Ćerim Bajrami: Politička situacija - ta već dosadana fraza - je ionako složena u bošnjačkom korpusu uopšte, a kod Bošnjaka Kosova ona je samo još složenija. Nažalost, već godinama naša zajednica ne uspjeva da sebe valjano profiliše u političkom smislu. Poznato je da ja, kao i neki drugi, stojim na stanovištu da je lični i grupni interes čelnih ljudi političkih opcija u Bošnjaka, veoma često odredio i njihovo formiranje, odnosno podjelu na više subjekata. Nije nikakva tajna da je u tome prednjačila SDA Kosova, odnosno njen stranački lider.
Iako smo prije rata na Kosovu imali dva politička subjekata - SDA i DRSM (sada DSB), trenutno ih na lokalnim izborima imamo šest među Bošnjacima, računajuči i jednog samostalnog kandidata u Peći.
Možda je taj podatak najbolji pokazatelj onoga što sam kazao. S druge strane, po meni, svo to raslojavanje političkih subjekata, pogotovo na lokalnim izborima, nije u interesu bosnjačke zajednice ni afirmacije bošnjačkih interesa na Kosovu, niti su te podjele nastale po toj liniji programskih koncepcija.

KSU: Da li novi politički subjekti nude i nove programe?

Ćerim Bajrami: Novi politički subjekti, po prirodi stvari, uvijek nude nešto novo - najčešće nove ljude - a fakat je da oni nastaju zbog nezadovoljstva  sa aktuelnim stanjem, odnosno predstavnicima. Bilo bi veoma nezahvalno govoriti o njima na bazi samo predizbornih obečanja, ili pak suditi im unaprijed.
Sama činjenica da bošnjačka zajednica očekuje pozitivne pomake unazad nekoliko godina, a da oni nisu bili odgovarajući datom trenutku, daje legitimno pravo svima onima koji čine pokušaje da se nešto pomakne nabolje. Treba napomenuti i da je veoma teško pokrenuti novi masovniji politički subjekt u manjinskoj zajednici, pogotovo kod Bošnjaka, jer je taj proces veoma zahtjevan. To svakako nije isto kao kod većinske zajednice. Naime, pored dobre volje iziskuje i mnogo angažmana ljudskih i materijalnih resursa, a finansijska sredstva za pokretanje novih političkih subjeka kod Bošnjaka je teško pribaviti. Samim tim, stariji politički subjekti su u velikoj prednosti, s obzirom da dobijaju i institucionalna sredstva.

KSU: Mogu li se profilisati pet političkih subjekata koja učestvuju na ovim izborima (levo, desno, konzervativno, nacionalno...)?

Ćerim Bajrami: Možda će ovo biti moje subjektivno mišljenje, ali ja mislim da - što se ideoloških, nacionalnih i političkih opredjeljenja tiče - svi bošnjački subjekti su manje-više isti.
Istina, ima dosta retoričke razlike. Možda kod nekih i formalno proklamovane – programske. Pozivanja na tradiciju...bošnjaštvo... često i vjeru... međutim, ako samo malo dublje pogledate aktere koji to govore i uzmete u obzir njihove stvarne poteze, doći ćete do sličnog zaključka koji sam i ja iznio.
S druge strane, smatram da ima i dobre doze zloupotrebe od strane nekih politčkih lidera u Bošnjaka vjerskih osječanja kod naših ljudi, odnosno njihovog napadnog pozivanja na postulate islama.
Isto tako, imamo u posljednje vrijeme i „zabrinutost“ kod nekih iz politike za nacionalne postulate bošnjaštva i bosanskog jezika  – za što želim otovoreno da kažem da su iz politčkih pobuda i da ne stoje, opet – rekoh - uzimajuči u obzir od koga se sve ta „zabrinutiost“ lansira.
Naime, za Bošnjake Kosova tri su nepromijenjive temeljne premise: nacioanlnost – Bošnjak, maternji jezik - bosanski, i novonastalo državno stanje - nezavisno Kosovo.
Neki bi me možda ovdje prozvali što nisam dodao i našu vjeru - islam, kao nepobitnu datost za veći dio našeg naroda (koji je inače tradicionalno kolektivno po vjeri muslimanski) ali mi ovdje govorimo u političkom kontekstu, a ne o ličnim osjećanjima.

KSU: Kako vama izgleda predizborna kampanja koja se odvija u bošnjačkim sredinama?

Ćerim Bajrami: Uzimajući u obzir dosadašnje pokazatelje, kao i ekonomsku krizu u kojoj se nalazimo, mislim da se predizborna kampanja kreće u normalnim okvirima. Ima malo onogo što je karakteristično za naše sredine: slaba zainteresovanost građana, ali i nepotrebnih akata - poput cijepanja „protivničkih“ plakata i sl. Uglavnom, kampanja u normalnim demokratskim okvirima, bez obtira što su bošnjačke sredine uskraćene za medijsko pračenje iste, jer kako j poznato, u našim bošnjačkim krajevima nema TV signala zvaničnih televizija Kosova.
Jedna od dobrih karakterisitka i ovih izbora jeste - uključivanje nevladinog sektora u predizborne aktivnosti, odnosno njihov doprinos u animiranju glasača i upoznavanje građana sa njihovom obavezom, kandidatima, ali i njihovim pravima. Mislim da je civilni bošnjački sektor, i pored svih problema i poteškoća s kojima se suočava, i ovom prilikom dao svoj vidni doprinos demokratskim procesima na Kosovu.
Koliko je ta kamapanja progrmski i kadrovski interesantna potencijalnim biračima, drugo je pitanje.

KSU: Šta očekujete poslije ovih lokalnih izbora?

Ćerim Bajrami: Poslije ovih izbora očekujem promjene na bolje u bošnjačkoj zajednici, kao što očekujem i poboljšanje prilika na cijelom Kosovu.
Nadajmo se da će doći do nekih pozitivnih pomaka u smislu – sticanja saznanja o neminovnosti ukrupnjavanja bošnjačke političkih subjekata za sledeće izbore na nivou Kosova. Također, očekujem od svih onih koji dobiju povjerenje bošnjačkog naroda, da što prije iniciraju ili prihvate neminovni dijalog kako između sebe, tako i sa NVO sektorom odnosno samostalnim intelektulacima, a sve s ciljem valjane implementacije zacrtanih prava u ustavo-zakonskoj regulativi na Kosovu za našu, ali i druge zajednice i građane Kosova.
Imaju i politički predstavnici, a imamo i mi svi zajedno mnogo toga da odradimo, kao na primjer ono što bismo mogli nazvali strateškim (implementacija), ali, isto tako i onih svakodnevnih problema koje će namjetati život.
Očekujem, dakle, od onih koji budu dobili povjerenje od naroda, ali i onih koji sebi daju za pravo da govore i rade u ime njega, promjene u pristupu prema minimalno potrebnom kolektinom povjerenju i zajedničkom radu i nastupu.

NVO Katedra Slobodnog Uma