Xhemajl Sezllari, kandidat Demokratskog saveza Dardanije (LDD) za opštinkog odbornika Prizrena.

KSU: Šta vas je navelo da se kandidujete na izbore?

Xhemajl Sezllari: Na lokalne izbore koji će se održatati 15. novembra 2009. ja sam kandidat LDD za opštinskog odbornika. Motivi koji su me naveli da se kandidujem se sastoje iz nekoliko elemenata. Prvi je da program LDD, partije kojoj i ja pripadam, ima jasnu viziju koja omogućava bolje rukovođenje opštinom nego do sada. Drugi element je da osjećam i znam dobro da mogu dati veći dopronos nego dosadašnji odbornici ili kandidati drugih partija koji sada konkurišu na izborma, i treći, koji je za mene i najvažniji, je da želim da doprinesem svim svojim znanjem i iskustvom svojoj opštini i društvu u cjelini. 

KSU: Da li su vam poznati problemi Bošnjačke zajednice?

Xhemajl Sezllari: Što se tiče problema u Bošnjačkoj zajednici mislim da i ova zajednica ima sve probleme koje ima kosovsko društvo, kao što su, nezapošljenost u prvom redu i besperspektiva ekonomskog razvoja gdje pogotovu mladi ne vide nikakvu perspektivu i teže da se što brže isele u zapadne zemlje. Pored opštih problema Bošnjačka zajednica ima i dodatnih problema kao manjina ne od kosovske države nego ograničenja kao posljedica samog broja pripadnika ove zajednice, kao i problem superiornog školovanja na bosankom jeziku, itd.

KSU: Kako ćete rejšavati te probleme?

Xhemajl Sezllari: Probleme koje ima Bošnjačka zajednica može rješiti samo narod ove zajednice. Bošnjaci netreba da sjede skrštenih ruku i da čekaju da će neko drugi da rješi njihove probleme. Potrebno je svakako tražiti pomoć od države, od Bosne, takođe, na poljima gdje ona može pomoći, Europske zajednice i šire, ali sami Bošnjaci moraju da budu glavni akteri za rješavanje njihovih životnih, socijalnih i političkih problema.

KSU: Ko će glasati za vas?

Xhemajl Sezllari: Moji glasači su svi stanovnici Prizrena i okoline koji pripadaju ovoj opštini bez obzira na naciju, pol i uzrast, oni koji me poznaju, i koji su sigurni da ja posjedujem sposobnost i volju da sve njihove probleme prenesem i da tražim njihovo rješenje u opštinskim institucijama. To su oni glasači koji imaju povjerenja da ću ja raditi i zalagati se za sve podjednako.

KSU: Nešto o Prizrenu.

Xhemajl Sezllari: Prizren je grad u razvitku kao i svi drugi kosovski gradovi. Nekome se može učiniti da se Prizren razvijao više no drugi zadnjih godina. Ja nemislim tako, prividno je tako zbog toga što se grad nije razvijao zadnjih dekada, nije bilo valjanog razvitka, zato svaka gradnja izgleda velika u odnosu na ranije dekade. Međutim mogućnosti za razvoj grada Prizrena su mnogo veće i potrebno je iskoristiti više postojećih potencijala. Posebno je važno da se ulaže u sfere sa više efekta gdje će te investicije da omoguće brži ekonomski razvoj. Ubruzo će Prizren postati centar raskršća značajnih regionalnih puteva. Ove mogućnosti grad treba iskoristiti i potrebno je odmah početi sa pripremama.

KSU: Vaša izborana poruka:

Xhemajl Sezllari: Glasačima poručujem da svi izađu na glasanje. Da glasaju za one kandidate za koje misle da su najbolji. Da ne glasaju za svoje rođake samo zato šo su njihovi, da ne glasaju za one koji su imali šansu, bili u vlasti predhodnih godina, a ništa nisu uradili niti doprinjeli. Da glasaju za one za koje misle da su najbolji, one koji su najradniji, najpošteniji i najstručnji... Poručujem glasačima da izađu na izbore i zbog još jednog veoma važnog razloga. A to je da njihovim neizlaskom doprinose i omogućavaju da militanti partija na vlasti izaberu svoje kandidate i nastave sa lošim rukovođenjem koje sada imamo i koje većina naroda ne želi. Zato ako želite bolju vlast onda izađimo na izbore, pokažimo svoju odluku i izaberimo najbolje kandidate da nas vode sljedeće četiri godine koje su veoma duge. Zato budite oprezni, dajte doprinos sebi i cijelom društvu.

Glasajmo!

Katedra Slobodnog Uma