U selu Restelica su prije nekoliko dana započeli radovi na izgradnji kancelarije zajednice koja je bila predviđena budžetom Opštine Dragaš i za koju je izdvojeno oko 62.000 eura. Riječ je o postojećoj zgradi na katastarskoj parceli  br. 3281 – vlasništvo Skupštine Opštine Dragaš  koja je korišćena za potrebe rukovodstva sela a njen prizemni  dio je dugo godina koristio DP “Šar-proizvodi” bez ikakve nadoknade.

Nakon što su okončane sve tenderske procedure i nakon što je firma dobitnik tendera započela radove, stupio je na snagu nevjerovatno brzo izdejstvovan sudski  spor koji je spriječio dalje radove na rušenju postojećeg objekta. Sasvim treći korisnik dotičnog prizemnog lokala je u čas oka uspio da mobiliše opštinski sud sa svim pratećim ekspertima i po hitnom postupku donosi “privremenu mjeru bezbjednosti” i zabranu daljeg rušenja objekta.

U utorak 27. septembra ta mjera je ponovno potvrđena i ako se tako nastavi, postoji rizik da se sredstva odobrena za izgradnju pomenute zgrade vrate u suficit i da ovo veliko selo ponovno ostane bez ove prijeko potrebne institucije. Više je nego jasno da je to zapravo i cilj kako bi se pokazalo da aktualna opštinska vlast, kao, nije u stanju da realizuje svoje projekte.

Ovaj, po riječima sudije, “faktički posjednik“ lokala je slične malverzacije izveo i sa ondašnjim direktorom DP “Koritnik” kada je takođe zgrada u centru sela Restelica, bez opravdanog razloga,  zamijenjena za kuću na periferiji  Dragaša a sve u cilju da se izbjegne legalan tok privatizacije putem tendera. A da skandal bude veći, isti je ponovno kupio (svoju) kuću od AKP-a.

Važno je još i napomenuti da je aktualni direktor DP “Šar-proizvodi”  bliski rođak i prezimenjak sa sudijom u ovom sporu, pa se ne isključuje mogućnost prisustva i koruptivnih elemenata, a uz to i čitav ovaj slučaj podsjeća na onu staru izreku “Kadija te tuži, kadija ti sudi“.

Građani sa nestrpljenjem očekuju konačan ishod ovog spora.

Veljid Hadžisin