U prosjeku za 23.3 odsto

Ukupan indeks uvoznih cijena na Kosovu povećan je za 4.6% u K2 2022.godine u poređenju sa K1 2022. godine. U poređenju sa K2 2021, uvozne cijene su porasle u prosjeku za 23.3%.

Uvozne cijene na Kosovu porasle su u prosjeku za 4.6% u K2 2022.godine u poređenju sa K1 2022. godine.

Najveći rast cijena po sektorima su zabilježen je kod Mineralnih proizvoda (16.2%), Jestivo ulje (13.6%); Plastika, guma i proizvodi od njih (7.7%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (6.8%); Drvo i proizvodi od drveta (4.2%); Biljni proizvodi (3.0 %); Mašinska i električna oprema (2.8%); Žive životinje; Životinjski proizvodi (2.7%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (2.6%); Obuća (2.4 %); Proizvodi hemijske industrije (1.6%); Papir i proizvodi od papira (1.3%); Prevozna sredstva (1.2%); Tekstil i tekstilni proizvodi (0.9%); Gotovo prehrambeni artikli, pića i duvan (0.8%) i Razni proizvedeni artikli (0.3%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cijena u sektorima: Koža i kožnih proizvoda (-3.1%) i Optički, fotografski, merni, medicinski i muzički instrumenti i satni mehanizmi  (-0.6 %).

Uvozne cijene na Kosovu porasle su u prosjeku za 23.3% između K2 2022 i K2 2021.godine. Najveći rast po sektorima imali su: Mineralni proizvodi (46.3%), Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (46.2%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo  (34.6%), Drvo i proizvodi od drveta (27.7%), Jestivo ulje (21.3%), Biljni proizvodi (16.0 %), Plastika, guma i proizvodi od njih (10.2%), Žive životinje; životinjski proizvodi (9.4%), Prevozna sredstva (8.6%), Tekstil i tekstilni proizvodi (7.0%), Mašinska i električna oprema (6.7%), Optički, fotografski, merni, medicinski i muzički instrumenti i satni mehanizmi  (5.8 %),Gotovo prehrambeni artikli, pića i duvan (5.4%), Razni  proizvedeni artikli (3.1%), Proizvodi hemijske industrije (2.7%) i Obuća (0.6%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cijena u sektorima: Kože i kožnih proizvoda (-5.9%) i Papir i proizvodi od papira (-0.1%).