Uticaj pandemije

Pandemija kovid-19 uticala je na mnoga preduzeća. Neka od njih su čak i u potpunosti zatvorena. Dok je 10.004 preduzeća registrovano u 2019. i 9.805 u 2020. godini, ove godine je broj registrovanih preduzeća samo 8.233.

Čini se da preduzeća koja su nastavila sa radom nisu imala dodatnu konkurenciju, barem ne tokom trećeg kvartala 2021.

To je zato što prema izvještaju koji je objavila Agencija za statistiku Kosova, ispada da je u trećem kvartalu ove godine registrovano samo 2.479 preduzeća.

Broj je manji u odnosu na prethodna dva kvartala.

U periodu april-jun registrovano je 2.813 privrednih subjekata, dok je u januaru, februaru i martu broj 2941.

Od 2479 registrovanih biznisa, pokazalo se da su 1872 ili 71,88% pokrenuli muškarci, a 576 – žene, što je 23.24 odsto.

Sa druge strane, 121 preduzeće je u mješovitom vlasništvu.

Međutim, cjelokupna 2021. godina bilježi značajno smanjenje registrovanih preduzeća u odnosu na prethodne dvije godine.

Dok su 10.004 preduzeća registrovana u 2019. godini, 9.805 u 2020. godini, samo 8.233 registrovano je ove godine.

Posmatrajući period od posljednjih deset godina, bilo je manje registrovanih preduzeća neposredno prije 2011. godine.

Grad u kojem je registrovano najviše preduzeća je Priština – ukupno 759.

Nakon glavnog grada slijedi Prizren sa 190 biznisa. Slijedi Uroševac sa ukupno 188 registrovnih biznisa.

Opštine koje imaju najmanji broj registrovanih biznisa su Klokot, Ranilug, Junik, sa samo po jednim registrovanim preduzećem.

Međutim, osim broja preduzeća koja će započeti svoju djelatnost, u ovom kvartalu je smanjen i broj zatvorenih preduzeća – od 404 u prvom kvartalu, 381 u drugom, na samo 329 preduzeća – koliko je zatvoreno u trećem kvartalu.

U poređenju sa drugim godinama, 2021. je bolja nego prethodne, jer je ugašeno 1.114 preduzeća, dok je prije godinu dana ugašeno 1.326, a 2019. 1.769 preduzeća.

U vezi sa ovom statistikom, ekonomista Muhamet Spahiu dao je neka pojašnjenja.

Spahiu navodi da je potrebna hitna pomoć vlade u ekonomskom smislu.

U međuvremenu, smatra se da je gastronomski sektor najteže pogođen u ekonomskom smislu od početka pandemije.

Izvor: Gazeta Express/Kossev