Njemačka, Kina, Turska...

Carina Kosova od početka godine bilježi prihod nešto više od milijardu eura. Iz Srbije je uvezena roba u vrijednosti od 216 miliona eura, a vrijednost robe koja je sa Kosova plasirana na tržište Srbije je preko 31 milion eura. U poređenju sa prethodnom godinom to je blagi rast trgovinske razmjene, rekao je Adriatik Stavileci, portparol Carine Kosova, gostujući u Jutranjem program RTK2.

"Do oktobra Carina Kosova je ostvarila prihod od milijardu i dvadest mliona eura, očekujemo da do kraja godine ukupni ostvareni prihodi Carine budu oko 1.250.000.000 eura“, rekao je Stavileci.

On je dodao da se na Kosovo svakodnevno uvozi roba iz Srbije, kao i da sva roba, koja u oko šest hiljada kamiona nedjeljno uđe na Kosovo, ne završi na kosovskom tržištu, jer je riječ i o tranzitu. Veći dio te robe ide put Albanije, Sjeverne  Makedonije, Grčke  kao i prema zemljama EU.

"U posljednje vrijeme povećan je tranzit robe kroz Kosovo“, kazao je Stavileci.

Portparol Carine Kosova rekao je i da se trgovinska razmjena na relaciji Kosovo  - Srbija odvija svakodnevno.

"Današnji presjek stanja pokazuje da je vrijednost uvezene robe 216 miliona eura, a vrijednost izvezene robe preko 31 milion eura. U poređenju sa prošlom godinom bilježi se rast uvoza i izvoza robe. Iz Srbije se najviše uvoze prehrambreni i građevisnki proizvodi“, kazao  je Stavileci.

On napominje da se opravdanje za nagli skok cijena robe na tržištu može tražiti i u višim carinskim stopama za uvezenu robu, jer se roba oporezuje u skladu sa vrijednošću. Što je nabavna cijena proizvoda viša, viša je i carina. Uzimajući sve ovo u obzir, na osnovu svih tih troškova fomira se i cijena robe na tržištu“, kazao je on.

Na osnovu podataka kojima raspolaže Carina Kosova, Srbija se nalazi na četvrtom mjestu po uvozu robe na Kosovo, dok je na prvom mjestu roba iz Njemačke, zatim Kine i Turske.