34,2 odsto više nego 2019.

Strane investicije na Kosovu uvećane su uprkos činjenici da se svijet suočava sa pandemijom koronavirusa, i da su mnoge ekonomske aktivnosti zamrznute, piše Gazeta express.

Tokom 2020. godine godine vrijednost stranih investicija na Kosovu bila je 341,7 miliona eura, ili 34,2 odsto više nego 2019. godine, kada je investirano 254,6 miliona eura.

Samo u prva četiri mjeseca 2021. godine iznos stranih investicija na Kosovu dostigao je 142 miliona eura.

Prema godišnjem izvještaju Agencije za statistiku Kosova, povećanje stranih investicija zabilježeno je uglavnom u sektoru vađenja ruda i kamena, za 28 odsto u odnosu na 2019 godinu.

Prema podacima Centralne banke Kosova, povećanje je zabeleženo i u sektorima finansijskih i energetskih aktivnosti.

S druge strane, sektor nekretnina, koji je sektor sa najvećim učešćem u strukturi stranih investicija, tokom 2020. godine, kada se Kosovo suočilo sa pandemijom, opao je za 10 odsto.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta express