Za kupovinu većinskog učešća u kompaniji Pošta i telekomunikacije Kosova d.d. (PTK) zainteresovano 5 kompanija.

Za Telekom Kosova zainteresovane su kompanije iz Hrvatske, Albanije, Turske, Egipta i Jemena.

Većinski vlasnik Hrvatskog telekoma je Deutsche telekom sa učešćem od 51 odsto, Fond hrvatskih branilaca iz domovinskog rata posjeduje sedam odsto, dok hrvatska vlada drži 3,5. Ostatak od 38,5 odsto akcija je u rukama privatnih i institucionalnih investitora.

Prema saopštenju kosovskog Ministarstva za ekonomiju i finansije, pored Hrvatskog telekoma, za Telekom Kosova zainteressovani su i "AlbTelekom Sh.A", iz Albanije, u većinskom vlasništvu "Kalik Grupe" i "Turk Telekom" iz Turske, "Oraskom Telekom Holding S.A.E." iz Egipta, "Telekom Austria AG", iz Austrije, i "Sabafon", iz Jemena.

Ministarstvo je saopštilo da su navedene kompanije ozbiljni međunarodni operateri u oblasti telekomunikacija, čime je, kako se navodi, potvrđeno interesovanje za PTK.

PTK pruža usluge fiksne i mobilne telefonije i poštanske usluge putem svojih brendova Telekom Kosova, Vala i Pošta Kosova. Očekuje se da će vlada Kosova, u transakciji prodaje svog vlasničkog učešća od 75 odsto u PTK, prodati samo telekomunikacioni dio poslovanja.

PTK ima preko 1,2 miliona korisnika mobilne telefonije i opslužuje oko 84.000 linija u fiksnoj mreži. Lane je PTK zabeležio prihode od 145 miliona eura i neto dobit od 44 miliona eura.