Potrebna je depolitizacija

Većina ekonomskih zona na Kosovu, prema mišljenju ekonomskih analitičara, uspostavljena je bez ikakve ekonomske analize u odnosu na međunarodno tržište, u odnosu na strana ulaganja i liberalizaciju trgovine, prenosi Ekonomija onlajn.

Bivši predsjednik Privredne komore Kosova Safet Gërxhaliu kaže da su u slučaju Kosova odluke o slobodnim ekonomskim zonama politizovane.

On je, između ostalog, naveo da koristi od ekonomskih zona mogu biti velike ako su usmerene na privlačenje stranih investitora.

"Sve ekonomske zone u zemljama regiona zasnovane su na ekonomskoj izvodljivosti i imale su svoje obrazloženje. Nažalost na Kosovu su ove zone politizovane i bile su povezane sa interesima određenih grupa“, rekao je Gërxhaliu.

Prema njegovom mišljenju, na Kosovu su postojali i slučajevi ekonomskih zona koje su dale pozitivne efekte, ali uz poštovanje vladavine prava.

"Te zone mogu biti deo ekonomskog razvoja, ali moraju biti depolitizovane i to ne samo u smislu birokratije", naveo je on.

Predsjednik Kosovskog poslovnog saveza Agim Shahini kaže da Kosovo nije atraktivno kada su u pitanju ekonomske zone, ali je dodao da bi zakone trebalo unaprediti prema zahtjevima investitora i preduzeća.

"Ekonomske zone su važne u svakoj zemlji, ali sadašnje zakonodavstvo na Kosovu nije atraktivno po tom pitanju. Zakoni bi trebalo da budu izmenjeni, da se unapređuju u skladu sa zahtevima investitora i preduzeća. To bi trebalo da budu međunarodne ekonomske zone“, smatra on.

Shahini je ukazao na dobrobiti koje ekonomske zone donose, kao što su: povećan prevoz, finansijske transakcije i veće mogućnosti za dolazak velikih korporacija.

"Nije bilo analiza, i područja na Kosovu su pogrešno shvaćena, a u različitim evropskim zemljama to su područja sa velikim kapitalom, interesom i jakim korporacijama“, ukazao je on.

Zakon o ekonomskim zonama na Kosovu predviđa četiri vrste slobodnih ekonomskih zona: ekonomske zone ili industrijski parkovi, tehnološki parkovi i inovacioni centri.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online