Ekonomska kriza s kojom su suočene najrazvijenije zemlje ima implikacije u zemljama jugoistočne Evrope (JIE). Prema najnovijem izvješću Centralne banke Kosova, tempo ekonomskog rasta koji su ove zemlje imale dugi niz godina usporen je u posljednjem kvartalu 2008. godine i nastaviće sa usporavanjem i u 2009.

Znakovi krize se uglavnom manifestuju kroz pad potrošnje, izvoza i investicija. Prema posljednjim procjenama, regija JIE je imala ekonomski rast od 5,7 posto u 2008, u usporedbi s rastom od 6,7 posto godinu dana prije.

Prema izvješću o CBK, sektor koji je u najvećoj mjeri pogođen je industrijska proizvodnja koja je pretrpjela godišnji pad od 21 posto, dok su zemlje na koje su najviše pogođene krizom su Hrvatska i Srbija, a nakonnjih  Makedonija i Bosna i Hercegovina.

Bazirajuće se na izvještaju,  predviđanja za 2009. projektiraju pesimizam, budući da prvi kvartal 2009. svjedoči da su efekti ekonomske krize više izraženi od očekivanog.

Izvješća za ove zemlje za 2009. predstavljaju ekonomski pad za prilli+no 2.1 posto, uz izuzetka Albanije gdje se očekuje porast od 0.4 posto.

CBK predviđa da ekonomsko usporavanje u 2009. bude uzrokovano uglavnom zbog pad kreditiranja u realnom sektoru, daljni pad izvoza i pad direktnih stranih investicija.

Recesija u razvijenim zemljama očekuje se da će utjecati na razinu isporuke migranata u zemljama u regiji, koje su vrlo važan izvor financiranja za neke od ovih zemalja.
 
Telegrafi