Problem i u naredne dvije godine

Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukiqi zatražio je od vlade na čelu sa Albinom Kurtijem da u okviru pregleda budžeta za ovu godinu izradi i program ekonomskog oporavka koji je primjenljiv za podršku preduzećima i radnicima, prenosi Reporteri.

Rukiqi je izjavio i da je iznenađen što Zakon o ekonomskom oporavku koji je donela prethodna vlada, a koji predviđa više od 200 miliona eura, nije dio budžeta za 2021. godinu.

"Ako se osvrnemo na ovaj negativni trend ekonomskog rasta i ako uzmemo u obzir sve parametre uključujući i produženu pandemiju, onda je jasno da ćemo u naredne dvije godine imati problema sa oporavkom ekonomije od posljedica pandemije. Zbog toga mora da postoji mnogo budžetskih akcija za podršku privatnom sektoru i očuvanju radnih mjesta“, naglasio je Rukiqi.

Izvršni direktor Američke privredne komore Arian Zeka kaže da nijedna do sada primjenjena mjera, uključujući i posljednju od šest miliona eura, nije dovoljna za kompanije u privatnom sektoru, za građane i zaposlene koji su ostali bez posla ili čija su mjesečna primanja smanjena zbog pandemije.

"S obzirom na izuzetno negativan uticaj usporavanja ekonomskih aktivnosti na preduzeća u privatnom sektoru i na ekonomiju uopšte, nijedna do sada donesenih mjera možda neće biti dovoljna da pokrije sve gubitke. Međutim, svaka mjera je važna u smislu održavanja nivoa agregatne tražnje i prometa preduzeća u privatnom sektoru", rekao je Zeka.

Prema njegovim riječima, prioritet vlade bi trebalo da bude, pored nabavke vakcina, i podrška privatnom sektoru na Kosovu.

Dardan Abazi iz Instituta za razvojnu politiku naglašava da je primjena Zakona o oporavku djelimična i da nije bilo koordinacije od relevantnih institucija za njegovu primjenu.

"Ono što zaista nedostaje je bolja koordinacije svih institucija da se pozabave svim temama u vezi sa ekonomskim oporavkom. Zatim, vlada Kosova nije izradila set indikatora za svaku od ovih mjera, niti očekivane projekcije za svaku od ovih mjera. Nedostajao je i nastavlja da postoji nedostatak koordinacije mjera između vlade i različitih institucija", rekao je Abazi.

Predsednik parlamentarnog Odbora za ekonomiju iz PDK Ferat Shala rekao je da je potrebno da Vlada, pored izdavanja novog paketa podrške za privatni sektor, mora bez odlaganja da primjeni i Zakon o ekonomskom oporavku.

"Prije nego što donese još jedan paket, premijer bi morao da primjeni Zakon o ekonomskom oporavku i da predloži druge inicijative za druge zakone koji su potrebni u ovoj pandemijskoj situaciji. Tako da još uvijek nemamo ništa konkretno na polju ekonomije. Sve je u domenu retorike, samo kupuju vrijeme. Sve brojke, statistike pokazuju alarmantnu situaciju u ekonomiji, a posebno u privatnom sektoru", naglasio je Shala.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri