Zastrašujuća ispovjest maloljetnice

Žrtve trgovine ljudima prolaze kroz strašne torture dok se ne iščupaju iz kandži onih koji upravljaju njihovim životom. Trauma kroz koju je prošla 16-godišnja djevojka potresla je čitav svijet.

U okviru jednog istraživanja modernog ropstva u Britaniji, javnost je upoznata sa pričom 16-godišnje djevojke koja je u toku jednog vikenda silovana 90 puta nakon što je pala u ruke švercera ljudi, piše portal "Daily Mail".

Iako se ne uklapa u kriterijume ljudi ugroženih da postanu žrtve ropstva, još uvijek potrešena djevojka je u izvještaju navela kako ju je 90 mušakaraca seksualno iskorišćavalo.

Djevojka je postala žrtva modernih robovlasnika družeći se sa djevojkama koje spadaju u "ranjivu" grupu ljudi.

U najvećem broju slučajeva, žrtve trgovine ljudima se koriste kao seksualni robovi. Države i dalje imaju malo uvida u mreže krijumčara koji svake godine otmu preko 1.000 ljudi u Britaniji.