Male kazne povećavaju stepen nasilja

Inicijativa mladih za ljudska prava nazvala je smiješnom odluku suda da muškarac iz Gnjilana koji je pretukao svoju ženu, inače invalida, bude kažnjen novčanom kaznom od samo 300 eura, prenosi Koha.

Muškarcu je kazna u visini od 300 eura izrečena jer se, kako je sud u Gnjilanu obrazložio, izjasnio krivim.

"U predmetnom slučaju, okrivljenom je stavljeno na teret krivično djelo "laka tjelesna povreda“ i nakon priznanja krivice za učinjeno djelo, sudija je optuženom izrekao osuđujuću presudu. Protiv ove presude stranke su imale pravo žalbe Apelacionom sudu. Ova presuda je postala pravosnažna 22.10.2021“, rekao je Sabit Shkodra iz Osnovnog suda u Gnjilanu.

Ovakvu odluku je Inicijativa mladih za ljudska prava nazvala smiješnom.

"Smatramo da ovakva smiješna i skandalozna odluka negativno utiče na druge žrtve nasilja u porodici, da neće imati povjerenja u institucije i neće prijavljivati takve slučajeve, dok je sa druge strane takva kazna smiješna čak i za počinioce krivičnog djela“, rekla je Blende Biraj iz ove Inicijative.

Kosovski pravni institut kaže da je primetan porast slučajeva nasilja u porodici, gdje su žrtve uglavnom žene.

Leotrim Gashi iz ovog instituta kaže da bi pravosuđe trebalo da bude strože u izricanju kazni, kako bi se ovakvi slučajevi smanjili.

"U slučajevima kada postoje niske kazne, ne može se postići svrha kazne. Svrha kazne je prije svega sankcionisanje počinioca krivičnog djela, posebno kada su učinjena teška krivična djela. Trebalo bi da bude veća kazna, a takođe svrha kazne i je da bude primjer ostalima“, rekao je Gashi.

Prema riječima predstavnika civilnog društva, nedostatak meritornih kazni dovodi do smrtnih slučajeva.

Sudski savjet Kosova nije reagovao na veliki broj slučajeva nasilja u porodici koje vode sudovi na Kosovu, kao ni na kritike izrečenih kazni.

Samo u posljednja 24 časa, prema izveštaju policije, registrovana su četiri slučaja nasilja u porodici. Prošle godine je zabilježeno ukupno 2.200 slučajeva, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore