Ministar unutrašnjih poslova Bajram Rexhepi  i njegov njemački kolega Thomas de Meicher potpisali su juče u Berlinu prvi bilateralni sporazum o readmisiji.

Tim dokumentom reguliše se obaveza dviju država da prihvate nazad svoje građane koji više nemaju pravo boravka u drugoj od dvije potpisnice sporazuma. Kako je navedeno u saopštenju njemačkog ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu, dvojica ministara potpisali su i sporazum o saradnji u bezbjednosnoj oblasti kojim treba da se pospješi suzbijanje međunarodnog kriminala i terorizma.

Na osnovu sporazuma o readmisiji, kako se navodi u saopštenju, nadliježne vlasti će moći iz Njemačke prinudno da vraćaju ne samo kosovske državljane koji više nemaju pravnu osnovu za boravak u Nemačkoj, već i državljane trećih država koji su sa Kosova protivpravno doputovali u Njemačku.

Kako se u saopštenju prenose riječi ministra De Meichera, Njemačka ne planira masovno proterivanje građana Kosova koji više nemaju pravo na boravak u Njemačkoj, već će se nastaviti sa "postepenim vraćanjem u tesnoj saradnji s kosovskim vlastima".

U Njemačkoj, prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, živi 14.000 građana Kosova koji više nemaju pravo boravka. Prema ranijim navodima njemačkih vlasti, sporazum o readmisiji predviđa da Kosovo primi nazad sve one koji imaju dokumenta izdata na Kosovu ili kod kojih na drugi način može da se dokaže da su na Kosovu trajno živjeli.

U sporazumu se ne nalaze nikakve posebne odredbe o tretmanu pripadnika manjina. Organizacije za ljudska prava i brigu o izbjeglicama više puta su apelovale na nadliježne njemačke vlasti da ne proteruju Rome i Aškalije jer za njih još nije vrijeme za povratak na Kosovu.

Ova dva sporazuma će stupiti na snagu nakon što se ratifikuju u parlamentima Njemačke i Kosova.