Ambasador Francuske u Prištini, Jean-François Fitou izjavio je da je potrebno da počne sprovođenje "sveobuhvatnog pristupa" za sjever, koji će donijeti privredni razvoj i uspostavu vladavine prava u tom djelu Kosova.

U intervju za radio Kosovo Fitu je plan za sjever Kosova opisao kao sveobuhvatni pristup, a ne kao strategiju, jer, kako je kazao on, riječ strategija u ovom slučaju je izvorno pogrešna.

"Sveobuhvatni pristup. To su riječi, ali je vrlo značajno da svi ljudi na Kosovu  imaju iste koristi od javnih službi. Moja zemlja u potpunosti podržava ovaj plan kosovske Vlade i Međunarodne civilne kancelarije. Ali, sada je potrebno početi njegovo sprovođenje i prestati sa imenima strategija, odnosno plan. Potrebno je istinski ponuditi ljudima na sjeveru pored rijeke Ibra stvari koje su im neophodne", zaključio je francuski ambasador na Kosovu.