Sudsko vijeće Kosova zatražiće "jasne figure" srpskih sudija za povratak u Okružnom sudu u Mitrovici zajedno sa  dva Albanaca, ali neće dozvoliti da se vrate Tomislav Petrović i Jelena Krivokapić, koji su predloženi od strane EULEX-a, koji su dezertirali iz pravosudnog sistema Kosova i pridružili su se srpskom pravosudnom sistemu.  

Predsjedavajući sudskog vijeća Kosova, Enver Peci, izjavio je u ponedjeljak da će institucija koju on vodi pozvati srpske sudije koji još uvijek rade u kosovskim sudovima da odu u Okružnom sudu u Mitrovici.

Sudsko vijeće Kosova je ovu odluka prenio EULEX-u na sastanku  u srijedu, kada je Europska misija za vladavinu prava predložila povratak Tomislava Petrovića i Jelene Krivokapić, odluku koju su članovi Vijeća odbacili.

Savjetnik predsjednika Vlade Kosova,Tomë Gashi, kaže da nijedan sudija da ne može biti imenovan u pravosudnom sistemu Kosova dok je u isto vrijeme imenovan u pravosudnom sistemu Srbije.

(opširnije o ovome u današnjem broju Koha Ditore)