Misija MMF-a tokom svoje posjete Kosovu sledeće nedjelje, otpočeće pregovore sa kosovskim vlastima na koji način mogu da se uključe u program za dobijanje kredita ove organizacije.

Kako se saznaje MMF je procjenio da je na Kosovu ostvaren napredak, naročito u planiranju godišnjeg budžeta.

U izvještaju MMF-a, nakon posljednje posjete delegacije Kosovu u oktobru prošle godine, ističe se napredak kosovskih institucija u poreskoj upravi, energetskom sektoru, poboljšanju prikupljanja prihoda u KEK-u, unapređenje upravljanja javnim finansijama i rješavanje mnogih socijalnih problema.

Iznos kredita o kojem će misija MMF-a razgovarati sa kosovskim zvaničnicima iznosi 100 miliona eura. MMF će, zatražiti od predstavnika Vlade Kosova zamrzavanje zapošljavanja u javnoj administraciji, kontroli subvencija u javnim preduzećima kao i kontrole socijalnih davanja.