U izvještaju američkog State Departamenta za međunarodnu trgovinu drogom navodi se da Albanija i Kosovo služe kao tranzitne države za drogu koja dolazi iz Afgnistana prema zapadnoj Evropi.

Ukoliko države Balkana ne pojačaju borbu protiv trgovine drogom, grupe organiziranog kriminala će uspjeti da pronađu alternativne puteve, tvrdi bivši šef operacija američke Agencije za borbu protiv trgovine drogom, Michael Brown.

On  kaže da će se to dogoditi, ne samo zbog prilagođavanja i osnaživanja ovih grupa,već i zbog ograničenih sredstava koja su na raspolaganju snagama reda, vojske  i službama za suzbijanje krijumčarenja droge u zemljama Balkana.

Upitan o efikasnoti Vlada Albanije  i Kosova u sauzbijanju trgovine narkotičnim supstancama, Brown je izrazio mišljenje da one obavljaju dobar posao, ali da su potrebni neprekidni napori u tom pravcu.