Poslanik Skupštine Kosova i član Demokratskog saveza Dardanije Adem Salihaj, zatražio je da vlada preduzme hitne mjere kako bi riješila pitanje penzija i obnovila sporazum o penzionom osiguranju sa Švicarskom, koja je prije nekoliko dana odlučila da ne produži memorandum sa Kosovom.

Procjenjuje se da oko pola miliona ljudi na Kosovu može da bude ozbiljno ugroženo zbog isteka ovog sporazuma.

Salihaj insistira da vlada pošalje delegaciju u Švicarsku, kako bi sa tamošnjim vlastima pronašli rješenje, jer kako navodi "mnogo ljudi sa Kosova tamo je radilo i po 40 godina".

Salihaj je dodao da su svi iz okruženja konkretnim koracima podupirali rješavanje istog problema, jedino vlada nije ništa preduzela iako je informisana o potencijalnoj nevolji prije šest mjeseci.

On smatra da Ministarstvo rada i socijalnog staranja mora pod hitno da ponudi rješenje.

Ministar za rad i socijalnu politiku Nenad Rašić izjavio je da je od Švicarske još prije mjesec dana zatraženo potpisivanje novog memoranduma u vezi ovih lica, ali da još nisu dobili odgovor.
 
"Čekamo potvrdu od strane švicarske Vlade i ambasadora Kosova u Švicarskoj, nadam se da će poziv od njih ubrzo stići. Pripremili smo tehničku ekipu koja će po njihovom odobrenju otići u Švicarsku i produžiti već postojeći sporazum."

"Raniji sporazum je potpisan sa bivšom Jugoslavijom, sada je neophodno da se taj sporazum preinači i da to bude jedna od mogućnosti za produženje", rekao je Rašić.

On je naglasio da je to tehničko pitanje, a ne političko, iako je, kako je rekao, inicijativa potekla iz švicarskog parlamenta.

Rašić je rekao da očekuje da problem ubrzo bude riješen, nakon čega će penzioneri koji su svojim radom u Švicarskoj stekli penzije, nastaviti da dobijaju primanja na Kosovu.

Prije nekoliko dana vlada Švicarske odlučila je da ne produži sporazum o penzionom osiguranju sa Kosovom.

Prethodno potpisanom dokumentu važnost je istekla u četvrtak.

Kao razlog za tu odluku navodi se nemogućnost švicarskih vlasti da imaju uvid u zdravlje i životni vijek osoba koje žive na Kosovu, a primaju penzije iz ove zemlje.