Rukovodstvo Federacije sindikata zdravsta Kosova zatražilo je juče od ministra zdravstva, Bujara Bukoshija da u roku od 10 dana zakaže sastanak na kojem će biti razmatrani njihovi zahtjevi.

Zahtjev sindikalaca je isplata toplog oborka od 44 eura. Ukoliko se ne ispuni zahtjev, sindikat zdravstva najavljuje štrajk prvoga maja, baš na svjetski dan rada.

Predsjednik sindikata Blerim Sula je kazao da se je do sada manipulisalo sa toplim obrokom sa svim radnicima u zdravstvu.

Sula je novom ministru Bujaru Bukoshiju dao rok od 10 dana, da sazove sastanak na kojem će ga rukovodstvo pomenutog sindikata upoznati o stanju u svim zdravstvenim institucijama na Kosovu.