Bosna i Hercegovina, Brazil, Liban, Nigerija i Gabion su nove članice Vijeća sigurnosti. Za ove 5 zemlje danas je glasano na sastanku Generalne Skupštine Vijeća Sigurnosti sa nijednim glasom protiv. Njihov mandat biće dvogodišnji i počeće 1. januara sljedeće godine.

Bosna i Hercegovina, Brazil, Gabon, Liban i Nigerija izabrani su u četvrtak za nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a za period 2010.-2011., saopćio je predsjednik Generalne skupštine Ali Triki.
Generalna skupština UN-a je na plenarnoj sjednici izabrala ove zemlje jer su bile jedini kandidati za pet mjesta u njihovim geografskim grupama, prenio je AFP.

Glavni organ odlučivanja u Ujedinjenim nacijama Vijeće sigurnosti broji 15 članova, od kojih je pet stalnih koje imaju pravo veta, a to su Kina, SAD, Francuska, Velika Britanija i Rusija.

Ostalih deset bira svake godine Generalna skupština koja broji 192 države članice UN-a, za mandat od dvije godine koji se ne može odmah obnoviti. Da bi neka zemlja bila izabrana, mora dobiti dvije trećine glasova prisutnih država. Glasanje se odvija tajnim listićima.

U afričkoj grupi, koja ima pravo na dva kandidata, Gabon je dobio 184 glasa, a Nigerija 186. Gabon je izabran prvi put, dok je Nigerija triput zasjedala u Vijeću.

U azijskoj grupi Liban je dobio 180 glasova. On je samo jednom zasjedao u Vijeću, od 1953. do 1954.

U evropskoj grupi Bosna i Hercegovina je izabrana na samo jedno mjesto za Istočnu Evropu sa 183 glasa. Ovoj zemlji je prvi put da je izabrana otkako je postala nezavisna 1992. godine.

U grupi Latinska Amerika i Karibi, Brazil je dobio 182 glasa. Ova država je već devet puta imala mjesto u Vijeću. Kao zemlja u usponu već godinama vodi kampanju da dobije stalno mjesto u Vijeću.

Pet novoizabranih zemalja zasjedat će u Vijeću od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2011. One će zamijeniti Burkinu Faso, Kostariku, Hrvatsku, Libiju i Vijetnam.

Pet ostalih nestalnih članica koje će biti u Vijeću do 31. decembra 2010. godine su Austrija, Japan, Meksiko, Uganda i Turska.